BSO & TSO

Tussen Schoolse Opvang
Boter, Kaas en Overblijf

We hebben voor de begeleiding van deze pauze een organisatie ingehuurd: Boter, Kaas en Overblijf (B, K & O). Dat noemen we ook wel de TSO (tussenschoolse opvang). B, K & O zorgt ervoor dat zoveel mogelijk vaste mensen de pauze begeleiden. Zij zorgen ervoor dat het overblijven voor de kinderen veilig en gezellig is, treden op bij problemen (bijv. een schaafwond of een ruzie) en initiëren daar waar mogelijk een activiteit met de kinderen. B, K en O is te bereiken via Schoudercom, als u een vraag wilt stellen. Hun website is te vinden op www.boterkaasenoverblijf.nl. Zij zijn telefonisch bereikbaar op 071-5161209 en 06-51192691 (Wanda de Ruiter).

Buiten Schoolse Opvang
Onderstaande BSO organisaties halen leerlingen bij onze locaties op.
Naschoolse Opvang: Smallsteps

Locatie Het Konijn, 071-5124994

Locatie Pollewop, 071-5231605

Naschoolse Opvang: Teddykids

06-14663033

Naschoolse Opvang: Kindergarden 020-4235422
Naschoolse Opvang: Kinderhaven Locatie De Watergeuzen, 071-7600056
Naschoolse Opvang: Floreo Kids Locatie Pimmetje, 071 760 15 01
Ruim 200 deelnemers!
Doe de Zigzagg........
Grote uitvindingen door de jaren heen.
Eet smakelijk!