Klachtenregeling

Waar kunt u terecht als u ontevreden bent?
Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden en worden fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. Het is mogelijk om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Samen streven wij naar een goede oplossing om er gezamenlijk uit te komen. Indien nodig, kunt u een klacht deponeren bij de contactpersoon of klachtencommissie. 
Op locatie Vliet is Dorien Dieben de contactpersoon, op locatie Steeg is Brechtje Jansen van Rosendaal de contactpersoon. In alle gevallen is het ook mogelijk om contact op te nemen met de directie en uw klacht met hen te bespreken. Mailen kan naar directie@lucasvanleyden.nl.

De uitgebreide klachtenregeling is te lezen in onze schoolgids.
Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden