Sociale veiligheid

Zo veilig mogelijk!
Op Lucas van Leyden vinden we een veilige omgeving belangrijk. Dit geldt voor kinderen, ouders/verzorgers en ook voor leerkrachten. Daarom heeft onze stichting PROOLeiden-Leiderdorp een beleidsplan 'Sociale veiligheid' gerealiseerd. Het beleidsplan is weergegeven in een interactieve PDF, deze kunt u hier hier downloaden. Door te klikken op de pictogrammen komt u in achterliggende schermen met meer informatie over de afspraken m.b.t. Sociale Veiligheid binnen PROOLeiden-Leiderdorp en onze school.

Het doel van sociale veiligheid is om een zo veilig mogelijke ontwikkel-, leer- en werkomgeving te creëren voor kinderen, professionals en ouders/verzorgers. Een leef- en leerklimaat waarin onze medewerkers en onze kinderen zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. We proberen hierdoor alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten in of binnen de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen, adequate maatregelen te treffen. De onderwijsinspectie ziet toe op dit te voeren beleid omdat sociale veiligheid, naast onze wens, ook een wettelijke zorgplicht is. 
De jaarlijkse sportdag voor de onderbouw
We zijn een gezonde school en hebben aandacht voor ons eten.
Tijdens onze uitjes zorgen we ervoor dat we goed zichtbaar zijn
In de laatste periode van het schooljaar staan de schoolreisjes op de...