Schooltijden

Op de locatie Vliet en Steeg zijn verschillende start- en eindtijden.

Alle groepen krijgen 25,5 uur per week les. Gemiddeld krijgen alle kinderen dan rond de 960 uur les per schooljaar Gemeten over acht schooljaren voldoen we met 7680 lesuren ruim aan de wettelijke verplichting van 7520 uur. In onderstaande tabel kunt u per locatie de afspraken zien.

   Vliet  Steeg
 deuren open  08:20 uur  08:05 uur
 start lessen  08:30 uur  08:15 uur
 eind lessen (maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)  14:45 uur  14:30 uur
 eind lessen (woensdag)  12:00 uur  11:45 uur
Continurooster

Wij werken met een continurooster, wat betekent dat alle kinderen de hele dag onder schooltijd op school blijven. De kinderen eten een kwartier met de eigen leerkracht in het eigen lokaal. U verzorgt zelf het eten en drinken. Wij zien dat ouders en kinderen steeds vaker de gezonde keuze maken om water te drinken bij het eten.

Ervoor of erna, afhankelijk van het rooster, hebben de kinderen een half uur pauze. Het liefst is dat lekker buiten, maar als het weer te vies is, blijven de kinderen in de lokalen. De groepen hebben in drie groepen pauze, zodat niet alle kinderen tegelijk op het plein zijn: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw.

Om het thema kunst af te sluiten, is er een heus museum opgebouwd in...
In groep 6-7-8 wordt regelmatig een creatief circuit georganiseerd
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, krijgt het leesonderwijs dit...
De leerlingen voeren onderling een klassengesprek.