Social Schools

Eén overzichtelijke app voor al de schoolcommunicatie.

Social Schools  is een besloten online ouder-schoolportaal. Alle ouders en medewerkers van onze school hebben een account voor Social Schools en kunnen op die manier elkaar eenvoudig bereiken. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, krijgt u per mail een uitnodiging om uw account te activeren. Social Schools wordt vooral gebruikt om praktische informatie met ouders te delen. Zorg vanuit school of vanuit u als ouder bespreken wij graag tijdens een gesprek. Daarvoor kunt u na schooltijd altijd een afspraak maken.

In Social Schools staat de jaarkalender met alle activiteiten en bijzonderheden.  Via het  groeps bericht wordt u op de hoogte gehouden van het ruilen en zeilen in de groep.  Vaak heeft de leerkracht ook een aantal foto's toegevoegd. Ook ontvangt u via Social Schools informatie over uitstapjes en wordt gevraagd om ouderhulp. U kunt zich online intekenen voor bijvoorbeeld oudergesprekken. Tevens kunt u via Social Schools uw kind afmelden bij b.v. ziekte. Ook een verlofaanvraag voor uw kind kunt u via Social Schools regelen.

Wij vertrouwen erop dat de foto's die wij met u allen delen via Social Schools in veilige handen zijn. Wij vragen u uitdrukkelijk om de foto's niet te delen via  sociale media. Wij delen beeldmaterial alleen via Social Schools, onze website en schoolgids. Ouders kunnen in Social Schools hun toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van kinderen aanpassen in het eigen account. De leerkracht krijgt daar automatisch bericht van.

Het beeld van onze school en onze kinderen dat wij naar buiten kunnen uitdragen, wordt hierdoor beperkter. Wij kunnen op deze manier beter tegemoet komen aan de privacy van onze leerlingen.

Soms wordt beeldmateriaal gemaakt voor coaching van leerkrachten of onderzoek/begeleiding van kinderen. Dit wordt altijd overlegd met betrokken ouders en alleen in besloten kring gebruikt en vervolgens vernietigd. 

De jaarlijkse sportdag voor de onderbouw
We zijn een gezonde school en hebben aandacht voor ons eten.
Tijdens onze uitjes zorgen we ervoor dat we goed zichtbaar zijn
In de laatste periode van het schooljaar staan de schoolreisjes op de...