Passend onderwijs

Iedere leerling is anders
Wij vinden het belangrijk dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen en hiervoor passende begeleiding en instructie krijgt.  Onze instructie is effectief, doelgericht en activerend door het gebruik van verschillende werkvormen waarbij kinderen meedoen, schrijven, met elkaar het gesprek aan gaan en met en van elkaar leren. Wij brengen zo goed mogelijk in kaart wat onze kinderen nodig hebben en passen ons handelen hierop aan. Wij bieden gedifferentieerd onderwijsaanbod aan in onze lessen. In de groepen 1 t/m 4 werken we steeds vaker in circuitvorm op niveau. Over het algemeen ziet de differentiatie er als volgt uit: 
Basisgroep 

Het grootste gedeelte van de groep doet mee met de basisinstructie en maakt de basisverwerking.  

Plusgroep  

Kinderen die minder tijd nodig hebben om zich nieuwe vaardigheden eigen te maken doen regelmatig niet, of korter mee met de instructie. Zij maken ook minder reguliere opgaven en krijgen dan van de leerkracht ook uitdagendere opdrachten. Het doel is dat iedere leerling zich optimaal ontwikkelt. 

Breedtegroep 

Leerlingen die iets meer ondersteuning nodig hebben bij het behalen van het lesdoel krijgen na de basisinstructie een verlengde instructie. Zij herhalen de instructie dan nogmaals samen met de leerkracht in kleine stapjes zodat zij ook het doel van de les behalen.  

Flexlab

Leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging naast het reguliere aanbod in de klas komen in aanmerking voor het Flexlab. We proberen dit zo vroeg mogelijk te signaleren en spelen hier vanaf groep 1 op in. Een hiervoor gespecialiseerde leerkracht werkt wekelijks met groepjes kinderen aan uitdagende onderzoeksopdrachten, leren leren en welbevinden. De leerlingen krijgen (onderzoeks)opdrachten mee naar de klas en werken hier gedurende reguliere lessen die zij al beheersen aan verder. 

Remedial Teacher 

We komen regelmatig tegen dat leerlingen behoefte hebben aan een extra steuntje in de rug om de leerdoelen te halen. Onze remedial teacher is wekelijks op onze school en werkt met kleine groepjes kinderen spelenderwijs aan specifieke doelen. 

Onderwijsassistent
Op beide locaties zijn meerdere onderwijsassistenten aanwezig die op aangeven van de intern begeleider en/of groepsleerkracht met kleine groepjes leerlingen werken. Dit betreft over het algemeen werken met speciale hulpprogramma's op het gebied van lezen en rekenen. Of uitleg en inoefenen van een specifieke lees-of rekenstrategie.
Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden