Ouderparticipatie

Ouder en school, partners in 'crime'!

Uw kind de beste begeleiding bieden kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij u heel hard voor nodig. Wij hechten dan ook veel waarde aan de samenwerking met u als ouder.  

Meerdere keren per jaar gaan wij daarom met u en uw kind samen in gesprek. We kijken samen vooruit en/of terug en bespreken wat belangrijk is voor de ontwikkeling van uw kind. Wij houden ook contact met u via Schoudercom. U ontvangt zowel praktische informatie als foto's van de activiteiten in de klas via de blogs van elke groep. Zo bent u op de hoogte en kunt u ook met uw kind vooruitkijken of terugkijken op de onderwijsactiviteiten en hen hier zo nodig bij helpen.  

U wordt ook geregeld om hulp gevraagd. Van het begeleiden van uitstapjes tot het geven van gastlessen. Uw hulp is echt nodig en welkom!  Daarnaast bent u geregeld welkom in de klas zodat u inzicht krijgt in het onderwijsleerproces. U kunt zo ook precies zien waar uw kind thuis over vertelt. 

Medezeggenschapsraad  

In de Medezeggenschapsraad (MR) zit een afvaardiging van ouders en personeel. In ons geval ook nog eens een goede verdeling tussen de locatie Steeg en Vliet. De MR kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. Vaak gaat het over formele stukken zoals de begroting, het schoolplan en de formatie, maar er kunnen ook heel praktische zaken besproken worden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. Meer over de rechten van de MR kunt u vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan de MR of heeft u een vraag voor de MR? Dan kunt u contact opnemen met Sjoerd de Jong secretatis van de MR: mr@lucasvanleyden.nl

Ouderraad

Op de Lucas van Leyden is een Ouderraad actief. Zij ondersteunen bij de activiteiten op school en organiseren activiteiten is samenspraak met onze eventmanager Marieke Corion. De ouderraad staat open voor nieuwe ouders die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en mee te helpen bij activiteiten op school.

Ook dit jaar is er bij ons op school weer de koningsspelen
Natuurlijk hebben we ter afsluiting van het project trots onze...
Het thema dieren
Lucas van Leyden doet actief mee aan de sporttoernooien in Leiden