Giro 555

17-02-2023
€2762,20
Afgelopen woensdag was de actiedag van giro 555. De leerlingenraad van locatie Steeg wilde hieraan graag een bijdrage leveren voor de slachtoffers van de aardbeving. Leerlingen werden opgeroepen voor woensdag iets lekkers te bakken en te verkopen. Daar hadden de leerlingen wel zin in; bakken, wat lekkers kopen en het belangrijkste: geld ophalen voor mensen die dat nodig hebben. Het was een gezellige boel met prachtige bakcreaties. Ook de digitale collectebus (via QR code) werd goed gevuld. En de leerlingenraad en bakkers mogen met recht trots zijn op het resultaat €1761,20 is gestort op giro 555! Super gedaan en dank aan alle ouders en grootouders die deze actie hebben gesteund!

Ook locatie Vliet kwam in actie. Aangezien alle beetjes helpen en we graag de slachtoffers van de aardbeving willen steunen, heeft de leerlingenraad van de Vliet een actie bedacht. Vrijdagmiddag vond op de Vliet een loterij plaats. Verschillende ouders hebben prijzen gedoneerd en er zijn veel lootjes gekocht. De leerlingenraad heeft de lootjes verkocht en de loterij gepresenteerd. De opbrengst was €1002,- euro Het is hartverwarmend om te zien hoe de kinderen zich inzetten voor de actie en we hopen dat we door deze acties de slachtoffers een klein beetje kunnen helpen 

De sfeer impressie
 
De jaarlijkse sportdag voor de onderbouw
We zijn een gezonde school en hebben aandacht voor ons eten.
Tijdens onze uitjes zorgen we ervoor dat we goed zichtbaar zijn
In de laatste periode van het schooljaar staan de schoolreisjes op de...