Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Dinsdag 27 juni PRIKactie
26 juni 2017 16:34

prikactieOp dinsdag 27 juni wordt op onze school, net als op heel veel andere scholen in Nederland, gestaakt.

Onze leraren leggen dan voor één uur het werk neer omdat zij van het kabinet meer salaris en meer erkenning willen.

U zult er vast de laatste tijd veel over hebben gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen.

In deze brief leggen wij u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij om uw steun en hulp.

De staking is gericht tegen de hoge werkdruk die wordt ervaren en tegen het groeiende lerarentekort in Nederland. De staking is een initiatief van PO Front, waarin onder andere onderwijsvakbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad zitten. PO is de gebruikelijke afkorting voor het Primair Onderwijs (=basisonderwijs). De laatste maanden is er hard gewerkt om de problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

 

De staking op dinsdag 27 juni betekent dat de lessen ’s ochtends een uur later beginnen dan normaal. Voor de Locatie Steeg betekent dit dan 09:15 uur en voor de locatie Vliet is dit 09:30 uur. Wij hopen dat u massaal komt en met ons het gesprek aangaat op het schoolplein. Wij zullen daar staan. Wij willen u daarom vragen er rekening mee te houden dat uw kind(eren) een uur later les zullen krijgen. Als het bij u op onoverkomelijke bezwaren stuit, dan kunt u zich aan de gebruikelijke begintijd houden. De school gaat op de normale tijd open en er zal voldoende opvang zijn om het uur waarin wordt gestaakt te overbruggen.

 

Gert-Jan: rapportgesprekken en dinsdag PRIKactie
25 juni 2017 20:23

Gert-JanAan alles merk je dat iedereen bezig is het schooljaar af te ronden. In de laatste ODWB stond een waslijst aan taken waaraan de komende periode gewerkt moet worden. Een daarvan is het laatste rapport van dit schooljaar. Komende week staan de gesprekken gepland. Op de dinsdagavond staat de centrale avond op de agenda. Voor groep 7 is er al een uitgebreid gesprek geweest over de entreetoets en voor groep 8 staat het afscheid gepland tijdens de musical. Spannend allemaal, maar ook heel erg leuk.

 

In die laatste ODWB ook de vakantieregeling 2017-2018 en de vrije(studie) dagen en natuurlijk de groepsverdeling voor komend schooljaar. De website zal snel worden aangepast aan de nieuwe informatie.

 

Dinsdag 27 juni doen wij mee met de landelijke PRIKactie. Beide locaties starten een uur later. Wij merken dat de politiek onze signalen niet oppakt en de boel min5voor12 of meer de boel laat. En ook de meeste leerkrachten van PROO Leiden (ons overkoepelende bestuur) onderschrijven de PRIKactie. Wij hopen op het plein met ouders en kinderen hierover in gesprek te kunnen. Leest u vooral nog eens de brief en het stukje in onze laatste ODWB. Het is voor de leerkrachten in Nederland echt vijf voor twaalf.

 

Woensdag kunt u ons helpen op het plein van de locatie Steeg. Wij pakken dan de bezem ter hand en hopen met een uurtje vegen, dat aan het werkal het zand weer in de zandbak ligt. Heeft u overigens al gezien wat een werk er inmiddels verricht is? Wij zijn maar wat blij met deze enthousiaste hulp van de man van Georgina. 

 

Nog twee weken van allerlei activiteiten: de speeltuin wordt bezocht, leerkrachten vieren hun verjaardag, groep 8 staat straks op de planken met de afscheidsmusical, de jaarbestelling is binnen en moet worden uitgepakt en er moet ook opgeruimd worden. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt. Het hoeft geen 30 graden te worden, maar ik merk dat kinderen het heerlijk vinden lekker buiten te kunnen spelen.

 

Nog voor de agenda: de laatste vrijdag zijn de schooltijden zoals op woensdag. En dan..........kan de vakantie echt beginnen.

 

Woensdag 21 juni studiedag: alle kinderen zijn vrij.
20 juni 2017 19:56

studiedag
Het staat natuurlijk ook in de kalender, maar toch even ter herinnering: woensdag 21 juni 2017 hebben alle leerkrachten een studiedag. Dat betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn. Wilt u de opvang goed informeren?

 

Gert-Jan: groep 8B op schoolkamp; woensdag studiedag
18 juni 2017 22:12

GJAfgelopen donderdag kwam groep 8A terug van een mooi schoolkamp. Vanuit Zoetermeer was de reis gelukkig niet zo lang en voor menige leerling lang genoeg. Na vier dagen kamp is een kilometer of 20 terug fietsen meer dan genoeg. Prachtig om bij de aankomst alle verhalen te horen die de kinderen aan hun ouders vertelden. Volgens mij heeft iedereen het heel erg naar de zin gehad. Goed te zien dat bijna iedereen de leiding ook even bedankte voor de fijne dagen. Ik hoop dat zij afgelopen vrijdag goed hebben uitgeslapen, zodat zij er weer flink tegenaan kunnen. Voor groep 8 is het volgende feest de musical en dan echt afscheid van de basisschool.kampvuur tijdens schoolkamp

 

Maandagmorgen rond 08:45 zal vanaf de locatie Steeg de groep 8B vertrekken richting schoolkamp. Zij gaan via een kundig uitgezette route richting Zoetermeer. Zondag zijn alle fietsen nog eens grondig nagekeken, want pech onderweg is natuurlijk niet leuk.

 

Ook deze week weer culturele (groep 7B bezoekt de tentoonstelling Beelden in Leiden) en sportieve (groep 7A en 6B bezoeken een tafeltennisclinic bij Scylla) activiteiten.

 

Dinsdagavond komt de MR voor haar laatste vergadering dit schooljaar bijeen. Er zal teruggeblikt worden, maar natuurlijk ook vooruitgekeken. 

 

De laatste ODWB van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 23 juni. Hierin staat ook welke leerkrachten er volgend jaar in de verschillende groepen werkzaam zijn. Altijd een heel gepuzzel maar ook dit jaar zal het uiteindelijk allemaal wel weer lukken.

Ook werken wij hard aan de schoolgids en naar aanleiding hiervan aan de website, zodat vanaf 1 augustus alle informatie actueel is. Voor de website houden wij ons altijd aanbevolen voor tips. U kunt de tips via Schoudercom naar mij sturen.

Als extra service ontvangt iedereen van ons weer een mooie kalender, die eventueel zelf uit te printen is. Alle overige activiteiten staan natuurlijk in de Schoudercomkalender en deze is dan ook leidend.

 

De leerkrachten werken hard aan het laatste rapport van dit schooljaar. Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Voor ons is dit niet meer nieuw: vroeger werd het laatste rapport gewoon meegegeven en werd er alleen een gesprek gevoerd als wij of u dat nodig vond, maar nu alweer voor het derde jaar ronden wij echt samen het schooljaar af. Het rapport wordt vrijdag al aan de kinderen meegegeven, dus u moet er wel voor zorgen dat de rapportmappen op school aanwezig zijn.

Omdat de ouders van de groepen 7 en 8 al uitvoerige gesprekken hebben gehad met de leerkracht over het resulaat van de entree- en de eindtoets, wordt voor hen het rapport wel meegegeven.

 

Woensdag 21 juni is er in verband met een studiedag voor de leerkrachten geen school. Indien van toepassing moet u zelf de buitenschoolse opvang even waarschuwen (de BSO) 

 

Kleuters zijn op reis
16 juni 2017 10:49

schoolreisVanochtend was het op de locatie Vliet een drukte van belang. Al onze kleuters (van de Steeg en van de Vliet) vertrokken voor het schoolreisje. Wat veel fietsen, veel ouders en veel kinderen. Een heerlijk gezicht. Kleuters met een briefje op het shirt: aap, olifant, tijger, vlinder enz. Met een telefoonnummer. Je weet maar nooit. De kinderen stapten met hun begeleiders de 3 bussen in, die klaar stonden in de Doezastraat en werden uitgezwaaid door alle ouders. Zij vertrekken naar Blijdorp, een van de mooiste dierentuinen van Nederland. Het is prachtig schoolreisjesweer: niet te warm en gelukkig droog. Wij hopen dat zij een fijne dag zullen hebben en straks om 15:00 uur vermoeid maar voldaan weer uit de bus stappen en in de armen van paps en mams vallen.

 

schoolreisschoolreis

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...