Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Home

Gert-Jan: deze week rapportgesprekken
26 juni 2016 20:09

Gert-JanAan alles merk je dat iedereen bezig is het schooljaar af te ronden. In de laatste ODWB stond een waslijst aan taken waaraan de komende periode gewerkt moet worden. Een daarvan is het laatste rapport van dit schooljaar. Komende week staan de gesprekken gepland. Voor groep 7 is er al een uitgebreid gesprek geweest over de entreetoets en voor groep 8 staat het afscheid gepland tijdens de musical. Spannend allemaal, maar ook heel erg leuk.

 

In de ODWB ook de vakantieregeling 2016-2017 en de vrije dagen en natuurlijk de groepsverdeling voor komend schooljaar. De website zal snel worden aangepast aan de nieuwe informatie.

 

Vorige week was de laatste MR-vergadering van dit jaar. Op de agenda stond een overleg met onze TussenSchoolseOpvang "Boter Kaas en Overblijf". De directeur, Wanda de Ruiter, besprak allerlei plannen in om het overblijven nog leuker voor de kinderen te maken.

Ook is besloten dat wij vanaf volgend jaar de verschillende bijdragen (overblijf, vrijwillige ouderbijdrage en schoolreisje)  zullen gaan innen via Schoudercom. Zo houden wij een goed overzicht en ouders kunnen gemakkelijk de betaling doen.

De penningmeester zal dit schooljaar nog een oproep doen aan de ouders die nog niet alle bijdragen betaald hebben.

 

Nog twee weken van allerlei activiteiten: de speeltuin wordt bezocht, leerkrachten vieren hun verjaardag, groep 8 staat straks op de planken met de afscheidsmusical, de jaarbestelling is binnen en moet worden uitgepakt en er moet ook opgeruimd worden. Ik hoop dat het weer een beetje meewerkt. Het hoeft geen 30 graden te worden, maar ik merk dat kinderen ook toe zijn aan wat lekker buitenspeel-weer.

 

Nog voor de agenda: volgende week vrijdag zijn de schooltijden zoals op woensdag. En dan..........kan de vakantie beginnen.

 

 

 

 

Boulderen met de groepen 7
24 juni 2016 14:05

boulderen7bDe  groepen 7 van de Vliet en de Steeg hebben een uur lang geboulderd in boulderhal Kunststof aan de Rooseveltstraat.

Boulder is Engels voor rotsblok. Boulderen is een vorm van klimmen waarbij een klimgordel en klimpartner niet nodig zijn. Boulderen is laagdrempelig, spectaculair, explosief, spannend, sociaal, vermoeiend en erg leuk.

 

In het boekje van de vakantiepas, die alle kinderen krijgen, zit o.a. een kortingsbon voor een bezoek aan deze hal.

Studiedag woensdag 22 juni: alle kinderen vrij!
21 juni 2016 17:56

vrijIn de kalender stond het al, maar nog even voor alle zekerheid.

 

Morgen, woensdag 22 juni, hebben de leerkrachten een studiedag en zijn alle kinderen dus vrij.

 

 

 

Gert-Jan: groepen 8B en 8C op schoolkamp, woensdag studiedag
19 juni 2016 21:53

Gert-JanAfgelopen donderdag kwam groep 8A terug van een mooi schoolkamp. Vanuit Zoetermeer was de reis gelukkig niet zo lang en voor menige leerling lang genoeg. Na vier dagen kamp is een kilometer of 20 terug fietsen meer dan genoeg. Prachtig om bij de aankomst alle verhalen te horen die de kinderen aan hun ouders vertelden. Volgens mij heeft iedereen het heel erg naar de zin gehad. Goed te zien dat bijna iedereen de leiding ook even bedankte voor de fijne dagen. Ik hoop dat zij afgelopen vrijdag goed hebben uitgeslapen, zodat zij er weer flink tegenaan kunnen. Voor groep 8 is het volgende feest de musical en dan echt afscheid van de basisschool.

 

Maandagmorgen rond 08:45 zal vanaf de locatie Steeg de groepen 8B en 8C vertrekken richting schoolkamp. Zij gaan via een kundig uitgezette route richting Zoetermeer. Onderweg wordne zij geholpen door wat foto's, zodat er tijdens de route ook nog aandacht is voor de omgeving.

 

Dinsdagavond komt de MR voor haar laatste vergadering dit schooljaar bijeen. Er zal teruggeblikt worden, maar natuurlijk ook vooruitgekeken. Nieuw zal zijn dat er volgend jaar naast de Medezeggenschapsraad ook een oudercommissie op school actief zal zijn. U zult daar nog wel het nodige over vernemen.

 

De laatste ODWB van dit schooljaar staat gepland op vrijdag 24 juni. Hierin staat ook welke leerkrachten er volgend jaar in de verschillende groepen werkzaam zijn. Altijd een heel gepuzzel en op dit moment zijn wij er nog niet helemaal uit. Maar ook dit jaar zal het uiteindelijk allemaal wel weer lukken.

Ook werken wij hard aan de schoolgids en naar aanleiding hiervan aan de website, zodat vanaf 1 augustus alle informatie actueel is. Voor de website houden wij ons altijd aanbevolen voor tips. U kunt de tips via Schoudercom naar mij sturen.

Als extra service ontvangt iedereen van ons weer een mooie kalender, die eventueel zelf uit te printen is. Alle overige activiteiten staan natuurlijk in de Schoudercomkalender en deze is dan ook leidend.

 

De leerkrachten werken hard aan het laatste rapport van dit schooljaar. Volgende week staan de rapportgesprekken gepland. Voor ons is dit niet meer nieuw: vroeger werd het laatste rapport gewoon meegegeven en werd er alleen een gesprek gevoerd als wij of u dat nodig vond. Vanaf vorig jaar ronden wij echt samen het schooljaar af. Het rapport wordt vrijdag al aan de kinderen meegegeven, dus u moet er wel voor zorgen dat de rapportmappen op school aanwezig zijn.

Omdat de ouders van de groepen 7 en 8 al uitvoerige gesprekken hebben gehad met de leerkracht over het resulaat van de entree- en de eindtoets, wordt voor hen het rapport wel meegegeven.

 

Woensdag is er in verband met een studiedag voor de leerkrachten geen school. [Groep 8A wordt wel op school verwacht.] Indien van toepassing moet u zelf de buitenschoolse opvang even waarschuwen (de BSO) 

 

Nog 3 weken om de laatste eindjes aan elkaar te knopen en dan kan iedereen genieten van een heerlijke vakantie.

Gert-Jan: groep 8A op schoolkamp
12 juni 2016 20:14

Gert-JanDe weersvoorspelling voor aankomende week zien er niet zo gunstig uit, maar elke dag verandert de voorspelling en wij zullen er maar vanuit gaan dat de meeste regen ernaast valt.

 

Maandag vertrekt groep 8A naar het schoolkamp in Zoetermeer en met al die buitenactiviteiten kunnen zij daar wel mooi weer bij gebruiken. Ik zal voor hen duimen. De kinderen vinden het maar weer wat spannend. Sommigen zijn nog nooit zo lang van huis geweest. Anderen zijn vaker op een kamp geweest, maar natuurlijk nog nooit met school. Onder de prima begeleiding van Hanneke, die ook een flinke ploeg om zich heen verzameld heeft, gaan de kinderen volgens mij een fantastisch kamp tegemoet. Zelf zal ik woensdag langskomen en kijken of ik een steentje bij kan dragen aan de feestvreugde. Vrijdag mogen de kinderen thuis blijven.

 

Woensdag gaan wij de eer van de Lucas van Leyden verdedigen op het handbalveld. Op de een of andere manier zijn wij daar altijd goed in en komen bijna altijd met een prijs terug naar school.Ik wens de kinderen succes en vooral speelplezier.

De groepen 8B en 7B brengen deze een bezoek aan het technolab.

 

Vorige week waren de schoolreisjes van de groepen 3 t/m 7 een groot succes. Veel ouders zijn op school geweest, hebben uitgezwaaid. Fijn dat alles goed verlopen is. In de verschillende blogs van de groepen worden heel wat foto's gedeeld.

Ook het kleuterfeest was op beide locaties een groot succes. Dit kwam door het mooie weer, de hulp van heel veel ouders en de ondersteuning van de leerlingen van groep 8 bij de spelletjes. Iedereen heel erg bedankt!

 

Het schooljaar heeft nog 4 weken. Dit is natuurlijk kort, maar heel veel activiteiten lopen gewoon door en kennen slechts een korte onderbreking. Op woensdag 22 juni is er een studiedag voor de groepen 1 t/m 7. Belangrijk om deze datum niet over het hoofd te zien.

Voor de groepsverdeling van komend jaar hebben wij nog wat puntjes op de bekende i te zetten en veel ouders zijn heel erg nieuwsgierig. Wij willen echter pas naar buiten komen als alles echt definitief is, maar wij verwachten dat wij komende vrijdag in de OmDe WeekBrief de groepsverdeling kunnen presenteren. Wellicht zal dan niet alles ingevuld zijn, maar dan is het meeste wel bekend.

De jaarplanning voor schooljaar 2016-2017 krijgt u via de mail toegestuurd. Dit jaar hebben wij er voor gekozen om weer een kalender te maken, die u gemakkelijk kunt printen. Uiteraard is de kalender op Schoudercom leidend, dus neem de wijzigen goed over.

 

Oudercommissie: achter de schermen is een grote groep actieve ouders behulpzaam bij allerhande activiteiten op school. Om daar meer lijn in te krijgen zijn de plannen om een echte oudercommissie op te richten. Deze commissie heeft als belangrijke taak ondersteuning te bieden bij het brede aanbod van activiteiten op school: de verschillende feesten door het jaar heen, maar ook de begeleiding bij bv de sporttoernooien. Op de Medezeggenschapsvergadering van 21 juni staat dit onderwerp geagendeerd.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Loading...