Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen - zoals die door de overheid zijn vastgesteld - naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De moderne methodes die wij gebruiken voldoen allemaal aan de kerndoelen en in deze methodes worden de leerlijnen al nauwkeurig beschreven.

 

Voor (deel-)vakgebieden en vaardigheden waarvoor wij geen methode gebruiken, bepalen wij zelf de leerlijnen. Zo vinden wij het belangrijk dat kinderen leren presenteren. Hier vindt een duidelijk opbouw plaats door de jaren heen: van het spontaan vertellen in een kring, via een dit-ben-ik-kring naar het houden van een volwaardige spreekbeurt inclusief een Powerpoint. Per schooljaar zijn daar afspraken over gemaakt, zodat de opbouw (leerlijn) duidelijk is.

 een kijkje in een kleutergroep

Dit geldt ook voor zaken als boekbesprekingen, werkstukken, het omgaan met huiswerk en een weektaak. De hoeveelheid begeleiding die een kind daarbij krijgt is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van het kind.  We werken uiteraard toe naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren