Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Vragen, zorgen en klachten

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt of klachten heeft over de gang van zaken op school. Het is belangrijk daarmee niet lang te blijven rondlopen.

Als u zich zorgen maakt over de gang van zaken in de groep van uw kind of over uw kind, spreekt u eerst met de groepsleerkracht. Als dat niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u naar de directie of de vertrouwenspersoon van de school gaan. En als er ook dan nog een probleem blijft bestaan, dan kunt u contact opnemen met een van de externe vertrouwenspersonen of een klacht indienen, bij PROOLeiden of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. Op onze website kunt u de klachtenregeling vinden.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren