Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Verlof

Als uw kind leerplichtig is, moet het alle schooldagen naar school. Als u uw kind een dag niet naar school wilt laten gaan, dient u hiervoor tijdig verlof aan te vragen (“verzoek vrijstelling schoolbezoek”). 

Een formulier hiervoor kunt u afhalen bij de conciërge. De directie besluit binnen acht weken of de vrijstelling kan worden verleend. Regelmatig vindt hierover overleg plaats met Leerplicht.  

De gronden voor verlof zijn vastgesteld in de Leerplichtwet. U kunt een beroep doen op overmacht/gewichtige omstandigheden, godsdienstverplichtingen en verlof i.v.m. de werkzaamheden van een ouder.

Uitgebreidere informatie kunt u vinden op de website en op de website van Leerplicht

Uitgebreide informatie staat in ons  Verzuimprotocol

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren