Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Methodes

In een methode wordt de te leren lesstof gestructureerd en in behapbare en goed opgebouwde delen aangeboden. Een methode verdeelt de stof in lessen. De leerkracht maakt een lesrooster voor een schooljaar en plant de lessen uit de methodes in.

 

Deze lessen zijn een houvast voor de leerkracht, zodat hij weet dat alle verplichte (deel-)onderwerpen aan de orde komen en een duidelijke didactische lijn wordt gevolgd. Door het volgen van een methode, weet een leerkracht dat hij aan de kerndoelen voldoet. Ook geeft een methode veel aanwijzingen voor differentiatie: hoe ga je om met kinderen die extra uitleg of juist extra uitdaging nodig hebben?

 

Een methode kent toetsmomenten: de methodegebonden toetsen. Zo kan de leerkracht bepalen in hoeverre de kinderen de aangeboden lesstof onder de knie hebben en hoe hij op basis van deze gegevens verder moet handelen.

 

Natuurlijk kan een leerkracht afwijken van een methode. De methode is een houvast, maar de ervaring en professionaliteit van een leerkracht kunnen ervoor zorgen dat we voor een of meer kinderen een andere keuze maken. Onderwijs blijft toch maatwerk.

 

Op school komen heel wat vakken voorbij. Op deze plek geven wij aan wat de inhoud van de betreffende vakken is. De volgende vakken worden omschreven:

 

Taal en spelling

Lezen

Engels

Rekenontwikkeling

Wereldoriëntatie

Motorische ontwikkeling

Creatieve ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Levensbeschouwing

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren