Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Uitstroom

werken aan de computerDe gemiddelde score van de Cito-eindtoets is één manier om te kijken naar de prestaties van een school.  Het geeft weer wat de kinderen gemiddeld scoren op een aantal schoolvakken aan het eind van hun basisschoolcarrière.

 

Daar de instroom en achtergrond van de kinderen op de Lucas van Leyden heel divers is, is de uitstroom dat ook. We doen het goed in vergelijking met andere scholen met een vergelijkbare populatie evenals in de vergelijking met alle scholen in Nederland. Daar zijn we trots op. Net als op alle kwaliteiten en talenten die de kinderen hebben ontwikkeld die niet door Cito worden gemeten.

 

Gemiddelde score

CITO-eindtoets

2014-

2015

2015-

2016

2016-

2017 

2017-

2018

2018-

2019

Lucas van Leyden 535,5 538,6 536,4  537,6 542,3
Landelijk 534,8 534,5 535,1  534,9 535,7

 

Deze getallen geven de gemiddelde score weer. De verschillen tussen de kinderen zijn groot.

 

Scholen in het voortgezet onderwijs gebruiken deze score mede om te bepalen of een kind toegelaten kan worden bij een bepaald soort onderwijs. Hiervoor bestaan verschillende tabellen en dus verschillende interpretaties. Bovendien vraagt een goed advies en een goed aannamebeleid van scholen veel meer. Toch willen wij u een indicatie geven. 

 

 schoolsoort (brugklastype) CITO-score
Praktijkonderwijs en Basisberoepsgerichte leerweg 501-520
Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 519-225
Kaderberoepsgerichte leerweg 524-528
Gemengde/theoretische leerweg (voormalige MAVO) 529-533
Gemengde/theoretische leerweg en HAVO 532-536
Gemengde/theoretische leerweg en HAVO/VWO 535-541
HAVO 537-540
HAVO/VWO 540-545
VWO (atheneum, gymnasium) 545-550

  

Als we naar de gemiddelde uitstroom van de afgelopen vijf schooljaren en het meest recente schooljaar kijken, komt dat neer op de volgende beelden:

 
uitstroom schooljaar 2018-2019uitstroom afgelopen 5 jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorgezet onderwijs

Het lijkt natuurlijk nog heel ver weg, als uw kind nog niet eens naar de basisschool gaat. Maar er komt een moment dat u zich moet gaan verdiepen in het voortgezet onderwijs.

 

Op de Lucas van Leyden helpen wij u hierbij. Wij nemen u mee in dit behoorlijk complexe proces, waarin belangrijke keuzes moeten worden gemaakt.

 

Wij informeren u over de mogelijkheden in Leiden en omstreken, over de soorten scholen en de verschillen ertussen. Wij geven u advies over het soort school dat het beste bij uw kind past, in onze ogen. Daarvoor gaan wij in groep 7 (na de Entreetoets) en in groep 8 met u in gesprek. De Citotoetsen van alle schooljaren, maar ook het beeld dat wij van uw kind hebben in de klas spelen hierbij een belangrijke rol. Wij organiseren een informatieavond, waarop een deskundige uit het voortgezet onderwijs u van alles hierover vertelt.

 

Uiteraard wordt ook veel op school met de kinderen gesproken over deze keuze. In groep 7 en 8 komt het onderwerp regelmatig ter sprake, zodat de kinderen langzaam maar zeker worden meegenomen in het proces. 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren