Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Toetsen en rapporten

Kinderen worden regelmatig getoetst. Het afnemen van toetsen heeft twee doelen. Met toetsen kunnen we het niveau bepalen van een kind op een bepaald vakgebied. Het geeft ons handvatten om de ontwikkeling van het kind te kunnen beoordelen, zodat we een rapport goed gefundeerd kunnen invullen en in een latere fase kunnen bekijken welk type vervolgonderwijs het beste bij het kind past.

 

We gebruiken toetsen ook om te kunnen analyseren op welke punten een kind nog extra uitleg nodig heeft of juist extra uitdaging. Dan is een toets diagnostisch van aard. Na een dergelijke toets zal een leerkracht bekijken welke aanpak het beste past bij een kind.

 serieus aan het werk

Methodegebonden en Cito-toetsen

Vrijwel iedere methode die we gebruiken levert zelf toetsen: de methodegebonden toetsen. Daarin wordt getoetst of het kind de aangeboden stof van die periode voldoende onder de knie heeft gekregen.

Daarnaast gebruiken we zogenaamde Cito-toetsen. Dat zijn landelijk genormeerde toetsen, waarin wordt gekeken hoe de kinderen scoren ten opzichte van leeftijdgenoten in Nederland. Cito-toetsen worden afgenomen in alle groepen, dus vanaf groep 1 tot en met groep 8.

 

Rapporten

Uw kind krijgt twee keer per schooljaar een rapport, in januari en juni. Beoordelingen worden gestaafd aan meerdere methodetoetsen en observatiemomenten. Het rapport wordt zowel met de kinderen als met de ouders besproken.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren