Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Taken van de Intern Begeleider

Algemeen

Onze intern begeleiders (IB’ers) coördineren alles wat met zorg te maken heeft. Zij ondersteunen en adviseren de leerkrachten, voeren gesprekken met ouders en allerlei externe instanties. Alles in het belang van de kinderen. Als zij het nodig achten, bespreken zij voorliggende keuzes met de directie.

 

Zij hebben goed in beeld wat de mogelijkheden, maar ook wat de onmogelijkheden zijn binnen de Lucas van Leyden. Wij kunnen veel op het gebied van zorg, maar er zitten grenzen aan de mogelijkheden. Deze grenzen zullen steeds opnieuw moeten worden bepaald.

 

Met leerkrachten

Tweemaal per jaar voeren de IB’ers leerlingbesprekingen met de leerkrachten. Alle kinderen komen dan kort aan bod en er wordt bekeken of de pedagogische en didactische aanpak aanpassing behoeft. Ook wordt gekeken naar het welzijn en welbevinden van de kinderen.

 

Natuurlijk is er op vele andere momenten ook contact tussen IB’ers en leerkrachten. Zeker over kinderen die veel bijzondere zorg nodig hebben.

 

De IB’ers bespreken de resultaten van de Cito-toetsen met de leerkrachten. Samen bekijken zij wat de grote lijnen zijn en welke resultaten opvallend zijn. Een analyse, dus. Daarop volgt eventueel een aangepaste aanpak voor een individueel kind of een groep.

 kom ik op de foto?

Met ouders

In eerste instantie voeren de leerkrachten de gesprekken met de ouders. Zij werken tenslotte dagelijks met de kinderen en kennen de kinderen het best. De leerkrachten weten ook steeds meer van (ortho-) pedagogische en (ortho-)didactische aanpakken. Daar waar zij twijfels hebben, overleggen zij met de IB’ers.

 

Als het gaat om het mogelijk aanvragen van externe hulp of het bespreken met externe instanties, zal de IB’er op een bepaald moment ook een rol krijgen bij de gesprekken. De IB’er kent de (complexe) sociale kaart van de regio en weet goed waar zij moet zijn voor de juiste informatie en hulp.

Met externe instanties

De IB’ers vragen regelmatig externe instanties om advies. Dit gebeurt veelal in geplande overlegvormen, waarin casussen worden besproken met meerdere experts uit verschillende werkvelden. Ook houden we de lijntjes kort met de instanties, zodat wij hen ook buiten deze overleggen om advies kunnen vragen. In uitzonderlijke gevallen kan een crisisteam worden samengesteld, zodat snel gehandeld kan worden in het belang van een kind.samenwerken

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren