Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Taal en spelling

Onze hele wereld bestaat uit taal. Taal maakt duidelijk en genuanceerd communiceren mogelijk. Kennis-overdracht, delen van ideeën. Taal versterkt je fantasie en de mogelijkheden je te uiten.

 

De taalontwikkeling van mensen is erg complex. Boekenkasten vol zijn erover geschreven. Op de Lucas van Leyden besteden we veel aandacht aan de taalontwikkeling van de kinderen. Van spreken, luisteren en schrijven, van begrijpen tot begrepen worden, van taalbeschouwing tot leesplezier.

 

Bij de kleuters wordt spelenderwijs aandacht besteed aan de verschillende deelgebieden van taal. Praten en luisteren, verhalen, klanken en letters, krabbelen en schrijven, woordenschat. Er wordt thematisch gewerkt en gebruik gemaakt van o.a. de methode Kleuterplein. Daarnaast wordt bij de kleuters gewerkt met een VVE (Vroeg Voorschoolse Educatie) tutor. Vroeg Voorschoolse Educatie start op de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf. In groep 1/2 van de basisschool wordt dit voortgezet om kinderen een zo goed mogelijke basis te geven.

 

Na de kleuters leren de kinderen in groep 3 lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt het vak ‘taal’ gegeven aan de hand van de taalmethode Taal op maat Taal. Hierin komen de verschillende deelgebieden van het taalonderwijs gestructureerd aan de orde:

  • Woordenschat – je moet weten wat de woorden betekenen om taal goed te kunnen gebruiken.
  • Leesbegrip – begrijpend lezen, waaronder leesstrategieën: hoe pak je een tekst aan.
  • Spreken en luisteren - luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden, gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non verbale communicatie.
  • Woord- en zinsbouw - klanken, woorden, zinnen en taalgebruik.
  • Stellen - goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten.

Voor het vak spelling gebruiken we Taal op maat Spelling. Woorden en werkwoorden correct leren schrijven met woordpakketten.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren