Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Stap 5 Plaatsing

Op basis van de informatie uit het aanmeldformulier bepalen wij in welke groep wij uw kind plaatsen. Dat gebeurt aan het eind van het schooljaar voorafgaand aan het schooljaar waarop uw kind bij ons zal starten. Wij streven natuurlijk naar evenwichtig samengestelde groepen (groepsindeling). De school houdt rekening met zaken als de verhouding jongens en meisjes en de ondersteuningsbehoeften.

 

Enkele maanden voordat uw kind vier wordt, krijgt u het intakeformulier opgestuurd. Hierop kunt u alle actuele bijzonderheden rondom (de ontwikkeling van) uw kind en de thuissituatie kwijt.  Het intakeformulier dient ook als basis voor het intakegesprek. U wordt, als uw kind ingeschreven is, uitgenodigd door de leerkracht(en) van uw kind. Samen bespreekt u eventuele bijzonderheden en ondersteuningsbehoeften. U krijgt informatie over de school, ons onderwijs en allerhande praktische zaken. Ook zullen afspraken gemaakt worden over het wennen en de start van uw kind. Uw kind wordt officieel op school geplaatst als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt.

 

Ongeveer twee maanden na de start van uw kind op school wordt u uitgenodigd door de groepsleerkracht(en) voor een eerste-indruk-gesprek.  
 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren