Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

sociaal-emotionele ontwikkeling

wij hebben het naar onze zinGoed in je vel zitten, leren delen, samenwerken, dilemma’s en ruzies oplossen, je gevoelens uiten, rekening houden met elkaar, opkomen voor jezelf en zorgen voor en je kunnen verplaatsen in een ander. Het zijn zomaar wat aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Een goede basis op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling helpt je een leven lang. Het is dus niet voor niets dat we hier regelmatig aandacht aan besteden. Dit gebeurt in speciale lessen die op het programma staan in alle groepen (met de methode Goed Gedaan), maar het kan ook aan de orde komen naar aanleiding van een incident of bijvoorbeeld een nieuwsbericht of een verhaal dat een kind vertelt. Ons onderwijs is ermee doorspekt.

 

Wij werken op school ook met PBS (positive behavior support). PBS is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. We hebben met elkaar gedragsnormen bepaald en die zijn zichtbaar door het hele gebouw. Zo is duidelijk hoe we met elkaar willen omgaan. PBS gaat ervan uit dat goed gedrag is te leren, net zoals lezen en rekenen. De kinderen krijgen ook echt lessen in gedrag, worden positief bekrachtigd en steeds staat een bepaalde ruimte met eigen regels centraal. PBS houdt natuurlijk veel meer in. Meer informatie is te vinden op www.swpbs.nl.

 

Aandacht voor de week van de Lentekriebels (relationele en seksuele ontwikkeling) en Mediawijsheid (omgaan met sociale media) zijn ook een onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Pesten (waaronder digitaal pesten) valt niet uit te roeien. Het is iets van alle tijden, helaas. Wel doen wij er zoveel mogelijk aan om pesten te voorkomen, zoals we hier ook hebben uitgelegd. Als je goed in je vel zit, de ruimte krijgt om anderen te leren kennen en voldoende sociale vaardigheden hebt, wordt de behoefte om een ander neer te halen of buiten te sluiten geminimaliseerd.  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren