Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Sociaal-emotionele ontwikkeling

wij hebben het naar onze zinGoed in je vel zitten, leren delen, samenwerken, dilemma’s en ruzies oplossen, je gevoelens uiten, rekening houden met elkaar, opkomen voor jezelf en zorgen voor en je kunnen verplaatsen in een ander. Het zijn zomaar wat aspecten van sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Een goede basis op het gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling helpt je een leven lang. Het is dus niet voor niets dat we hier regelmatig aandacht aan besteden. Dit gebeurt in speciale lessen die op het programma staan in alle groepen (met de methode Goed Gedaan), maar het kan ook aan de orde komen naar aanleiding van een incident of bijvoorbeeld een nieuwsbericht of een verhaal dat een kind vertelt. Ons onderwijs is ermee doorspekt.

 

KiVa.
KiVa is een schoolbrede methode die uitgaat van een preventieve en curatieve aanpak. Het preventieve deel bestaat uit een tiental thema’s die door het schooljaar heen behandeld worden. Bij ieder thema zijn te behalen doelen op leerlingniveau  vastgesteld en daarbij worden oefeningen aangeboden. Deze oefeningen kunnen uiteenlopenvan kringgesprekken tot drama tot het schrijven van een verhaal. Verder bestaat het preventieve deel uit een computerspel voor leerlingen en een training voor leerkrachten. Door middel van een voorlichtende ouderavond worden de ouders betrokken. Voor de invulling van deze ouderavond zullen wij ook een beroep doen op de deskundigheid van onze KiVa-begeleiders.
Het programma zal gemiddeld een half uur per week op het rooster geplaatst worden. Als pesten en/of andere groepsproblemen zich toch voordoen, is er een curatieve aanpak met een duidelijk stappenplan om het op te lossen (groepsgesprekken,steungroepaanpak en/of hertselaanpak).


De methode biedt materiaal voor de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs. De methode is wetenschappelijk onderzocht en bewezen effectief.
Tweemaal per jaar vullen de leerlingen een vragenlijst in en de school ontvangt van deze meting per groep een rapport waarin beschreven wordt hoe het met de groep gaat. Er wordt aandacht besteed aan de sociale veiligheid van de kinderen, hun vriendschapsrelaties en er is uiteraard aandacht voor de pestrelaties in de groep. Het doel hiervan is om de leerkracht zoveel mogelijk inzicht te geven in de sociale staat van de groep en hem tools in de handen te geven om pesten aan te pakken. Pesten gebeurt in de regel als volwassenen dit niet zien.

 

In onze bijlage kunt u ouderbrochure KiVa lezen.

 

Aandacht voor de week van de Lentekriebels (relationele en seksuele ontwikkeling) en Mediawijsheid (omgaan met sociale media) zijn ook een onderdeel van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Pesten (waaronder digitaal pesten) valt niet uit te roeien. Het is iets van alle tijden, helaas. Wel doen wij er zoveel mogelijk aan om pesten te voorkomen, zoals we hier ook hebben uitgelegd. Als je goed in je vel zit, de ruimte krijgt om anderen te leren kennen en voldoende sociale vaardigheden hebt, wordt de behoefte om een ander neer te halen of buiten te sluiten geminimaliseerd.  

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren