Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Schoudercom

Schoudercom staat voor SCHool-OUDERCOMmunicatie en  is een besloten online ouderportaal. Dat is een mondvol.

 

Alle ouders en medewerkers van school hebben een account bij Schoudercom en kunnen op die manier elkaar eenvoudig bereiken.

 

Hierop staan ook de jaarkalender met alle bijzonderheden in de planning, er kunnen blogs, artikelen en verslagen worden geplaatst, foto’s kunnen worden gedeeld. Wij kunnen enquêtes of oproepjes plaatsen en u kunt zich online intekenen voor de rapportgesprekken.spelen op het plein

 

Schoudercom heeft een besloten karakter en daardoor kunnen we eenvoudiger dingen met u delen, die sommige ouders misschien liever niet openbaar online hebben. Te denken valt dan met name aan foto’s van de kinderen bij activiteiten. Wij vertrouwen erop dat de foto’s die wij met u allen delen via Schoudercom in veilige handen zijn.

 

Wij vragen u u ook uitdrukkelijk om de foto's niet te delen via facebook of andere vormen van sociale media.

 

Wij zijn een stuk terughoudender geworden met het plaatsen van deze foto’s op internet. Vanaf mei 2018 is de AVG van kracht geworden en wij willen daar zo goed mogelijk mee omgaan. Ouders wordt gevraagd om in hun account van Schoudercom aan te geven hoe hun toestemming verdeeld is over de verschillende mogelijkheden. Wij delen foto’s van activiteiten nog hoofdzakelijk via Schoudercom (of via een link die alleen naar een groep ouders wordt gemaild), zodat alleen personen met een account bij de foto’s kunnen komen. Ouders kunnen altijd hun toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal aanpassen in het eigen account van Schoudercom. De leerkracht krijgt daar automatisch bericht van.

 

Het beeld van onze school en onze kinderen dat wij naar buiten kunnen uitdragen wordt hierdoor beperkter, maar wij kunnen op deze manier beter tegemoet komen aan de zorgen omtrent de privacy die bij een groep ouders bestaan.

 

Soms wordt beeldmateriaal gemaakt voor coaching van leerkrachten of onderzoek/begeleiding van kinderen. Dit wordt altijd alleen in besloten kring gebruikt en vervolgens vernietigd.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren