Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Schoolwisseling

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een ononderbroken schoolloopbaan kunnen hebben. Wij willen ongewenste schoolwisseling zoveel mogelijk voorkomen.

Daartoe hebben PROOLeiden en andere Leidse besturen het Protocol Schoolwisselingen ondertekend. Deze kunt u terugvinden in "onze bijlagen".
aandachtig luisteren naar de juf

Als er toch een schoolwisseling moet plaatsvinden (van of naar de Lucas van Leyden), bijvoorbeeld bij een verhuizing of wanneer er sprake is van een verwijzing naar een school voor speciaal (basis)onderwijs, proberen we te regelen dat dat in de zomervakantie gebeurt. Dat is doorgaans het rustigst voor het kind.  

Er zal altijd contact zijn tussen de scholen, om de gegevens rondom een kind uit te wisselen. Wij zullen bij de wens om een kind op de Lucas van Leyden in te schrijven altijd bekijken of wij in staat zijn om dat kind in die specifieke situatie een goede onderwijsplaats te bieden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren