Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Rekenontwikkeling

bovenNaast taal is rekenen een speerpunt op de basisschool. We hebben er dagelijks op vele manieren mee te maken. Van betalen in een winkel tot klokkijken, van koken met een recept tot de weersverwachting. Goede basiskennis en -vaardigheden en inzicht zijn dus heel belangrijk.

 

Rekenen is dus meer dan alleen maar tellen en rijtjes sommen maken. Alles wat te maken heeft met cijfers, meten en wegen, ruimte, vormen en tijd valt onder de noemer rekenen.

 

Bij de kleuters wordt al aandacht besteed aan de rekenkundige ontwikkeling van kinderen. Natuurlijk gaat dat spelenderwijs. Telspelletjes in de kring, het

(na-)bouwen in de bouwhoek, meten met stroken papier, puzzelen, experimenten met de watertafel en nog veel meer. Dergelijke activiteiten en oefeningen (dat noemen we ook wel voorbereidend rekenen) zijn een goede voorbereiding op het aanvankelijk rekenonderwijs in groep 3. 

 

Op de Lucas van Leyden wordt dagelijks degelijk rekenonderwijs gegeven. We gebruiken hiervoor de methode Reken Zeker. In de lessen wordt steeds een onderwerp behandeld en een strategie aangeboden. Dat biedt rust en duidelijkheid. Er zit een goede opbouw in de leerjaren, zodat de kinderen zich steeds verder kunnen ontwikkelen en uiteindelijk vol vertrouwen pittige sommen met bijvoorbeeld breuken en procenten, inhoudsmaten, snelheden en plattegronden, schema’s en grafieken aankunnen.

 

3500 kinderen zingenHet biedt ook alle ruimte voor het rekenen op verschillende niveaus, zodat de leerkracht goed kan differentiëren in de groep. Zowel de kinderen die wat extra instructie en begeleiding nodig hebben, als de kinderen die wat sneller gaan en meer aankunnen, kunnen met deze methode goed uit de voeten.

 

Daar waar we de kinderen toch nog iets extra’s willen bieden, maken we gebruik van ondersteunende materialen. Zo hebben we Maatwerk in huis voor de kinderen die rekenen moeilijk vinden, maar werken we ook met Speurwerk en Rekentijgers voor de snelle en sterke rekenaars. Zo wordt iedereen uitgedaagd op zijn eigen niveau.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren