Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Rapporten

Wij hebben de rapportgesprekcyclus  anders ingevuld dan u wellicht gewend bent. Wij denken dat dit de kwaliteit van het contact en de rapporten zelf ten goede komt.

 een toets

Twee rapporten

Uw kind krijgt nog tweemaal per schooljaar een rapport. Dat was driemaal. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat de inhoud van het eerste rapport erg beperkt was. Beoordelingen worden dan gegeven op eerste indrukken, een enkele toets. Het beeld van een kind is dan nog onvoldoende gefundeerd.

 

Na de eerste grote Cito-toetsperiode in januari en na de tweede in juni kunnen we u en uw kind veel beter vertellen hoe uw kind ervoor staat. Beoordeling worden gestaafd door meerdere toetsen en observatiemomenten. Het beeld is completer.

Vandaar dat we kiezen voor een systeem met twee rapporten en dus ook twee rapportgesprekken per schooljaar. De rapporten worden met de kinderen en met de ouders besproken.

    

Rapportmap

Tweemaal per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. In een mooie multomap staan de resultaten van de ontwikkeling van uw kind op een rijtje. Het geeft een goed overzicht op welke ontwikkelingsgebieden uw kind voorloopt of juist achterloopt ten opzichte van leeftijdgenoten en over hoe wij kijken naar uw kind.  

 

Beoordeling

 

We beoordelen met cijfers en met letters. Dat wil zeggen: voor de vakken met een meer cognitieve inslag gebruiken we een beoordelingssysteem met cijfers (4 tot en met 10). Voor de overige vakken gebruiken we een lettersysteem: van O (onvoldoende) tot G (goed).

Daarnaast staan op de rapporten de resultaten van de Cito-toetsen. De oudere toetsen kennen een verdeling van A tot en met E. Gewone letters, dus. De nieuwere toetsen werken met I tot en met V, Romeinse cijfers. De beoordeling A en I zijn de hoogste, E en V de laagste. Langzamerhand zullen alle toetsen de niveauaanduiding

I t/m V krijgen.

 

nieuwe CITO-toetsen   oude CITO-toetsen  
niveau en percentage interpretatie  niveau en percentage interpretatie 

I

20%

20% hoogstscorende leerlingen

A

25%

25% hoogst scorende leerlingen

II

20%

20% boven het landelijk gemiddelde

B

25%

25% ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde

III

20%

20% landelijk gemiddelde

C

25%

25% ruim tot net onder het landelijk gemiddelde

IV

20%

20% onder het landelijk gemiddelde

D

15% 

15% ruim onder het landelijk gemiddelde 

V

20%

20% laagst scorende leerlingen 

E

10%

10% laagst scorende leerlingen


Kennismakingsgesprekken

Na enkele weken in het nieuwe schooljaar worden alle ouders uitgenodigd op school om persoonlijk kennis te maken met de nieuwe leerkrachten.

Het doel van dit gesprek is om elkaar te ontmoeten, eerste indrukken en bijzonderheden uit te wisselen en eventuele vragen aan elkaar te stellen. De leerkracht kan kort uitleggen wat de bijzonderheden voor dat schooljaar zijn. Ook kunnen wederzijdse verwachtingen op elkaar worden afgestemd.

 

Voorafgaand aan het kennismakingsgesprek hebben de ouders al een informatieboekje gekregen over dat specifieke schooljaar, zodat zij van de grote lijnen op de hoogte zijn.

 

Wij verwachten dat het contact tussen ouders en school op deze manier verder verbeterd wordt en dat we elkaar sneller weten te vinden bij vragen of zorgen.

Mocht naar aanleiding van het gesprek blijken dat u of de leerkracht meer tijd nodig heeft, dan zal een vervolgafspraak worden gemaakt.

lunchen met de kinderen

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren