Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is de betrokkenheid van ouders bij activiteiten van school. U kunt op vele manieren participeren. Zowel incidenteel als meer structureel, zowel heel praktisch als formeel bij de Medezeggenschapsraad.

 

Wij hebben de hulp van ouders hard nodig. Zonder ouders wordt het lastig, zo niet onmogelijk, om bepaalde activiteiten te organiseren. Wij zijn daarom erg blij met alle hulp die u kunt bieden, zodat we het samen zo leuk en goed mogelijk voor uw kind kunnen organiseren.

 

We hebben de hulp van ouders nodig voor de begeleiding van kleine groepjes kinderen bij uitstapjes en activiteiten op school (zoals schoolreis, sportdag, culturele uitjes), het onderhouden van de groene pleinen, het cateren bij activiteiten, meedenken over beleid in de MR, creatieve ondersteuning bij het creatief circuit en het maken van decors voor schoolshows en de eindmusical, schoonmaken van kleutermaterialen aan het eind van het schooljaar en nog veel meer.

 

open avond

Dus of u veel of weinig tijd heeft, overdag of  ’s avonds beschikbaar bent: er zijn vele mogelijkheden. Wij hebben gelukkig veel ouders die op een of andere wijze een steentje bijdragen.

 

Op de Lucas van Leyden is een Ouderraad actief. Zij ondersteunen bij de activiteiten op school en organiseren activiteiten. De ouderraad is op zoek naar ouders die het leuk vinden om activiteiten te organiseren en mee te helpen bij activiteiten op school. De Lucas van Leyden zoekt naar aansprekende manieren om de ouderparticipatie nog meer te vergroten.

 

Per 1 augustus 2018 is de Stichting Vrienden van de OBS Lucas van Leyden opgericht. Het bestuur van deze stichting bestaat uit ouders. De stichting int de ouderlijke bijdrage en beheert dit geld. Met dit geld wordt bijgedragen in de kosten van de tussenschoolse opvang. Ook gaat een deel van het geld naar activiteiten op school en het schoolreisje. Elk jaar legt de stichting verantwoording af over de inkomsten en uitgaven aan de Medezeggenschapsraad.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren