Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Onze visie

visieDe Lucas van Leyden is een binnenstadschool die letterlijk en figuurlijk midden in de maatschappij staat.

 

De Lucas van Leyden is een openbare basisschool. Wij staan voor dit openbare karakter: alle kinderen, alle ouders en alle medewerkers zijn welkom, ongeacht hun achtergrond.

 

De maatschappij waarin wij leven is divers: mensen van verschillende afkomst, opleidingsniveau, cultuur en sociaal-economische achtergrond. Mensen met verschillende denkbeelden, interesses en talenten. We leven en werken samen. Dat maakt onze maatschappij interessanter en rijker. Wij zijn er trots op dat onze school een afspiegeling is van de maatschappij.

 

Hoe mooi is het, dat al deze diverse mensen met hun kinderen elkaar weten te vinden op een basisschool? Welke unieke kansen biedt het, dat de kinderen al van jongs af aan als vanzelfsprekend met elkaar opgroeien, elkaar vinden in alle overeenkomsten, maar elkaar ook leren waarderen om de verschillen? Op de Lucas van Leyden bestaan deze kansen.

 

Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: een gelukkig kind, dat zich zo optimaal mogelijk ontwikkelt. Op de Lucas van Leyden zet iedereen zich in voor alle kinderen. Ieder kind telt mee en ieder kind krijgt de kans zich optimaal te ontwikkelen. Wij willen hierin het verschil maken voor uw kind.

 

We hebben veel oog voor de verschillen tussen kinderen, want niet ieder kind ontwikkelt zich in hetzelfde tempo en bij ieder kind kunnen de talenten zich weer op een andere manier manifesteren. Het ene kind heeft wat meer moeite met leren, terwijl het andere kind juist extra uitdaging nodig heeft, omdat het erg snel leert. Dat kan per ontwikkelingsgebied verschillen. Wij willen, samen met de ouders, ieder kind zo goed mogelijk ondersteunen in de eigen, brede ontwikkeling.

 

Een stevige cognitieve basis is natuurlijk van belang. Vakken als taal en rekenen krijgen veel aandacht op de Lucas van Leyden. De maatschappij van nu en van de toekomst vragen hierom. Ook vakken als wereldoriëntatie, informatieverwerking, Engels, begrijpend lezen en het geven van spreekbeurten zorgen ervoor dat een kind wordt toegerust met kennis en vaardigheden die belangrijk zijn.schrijven

 

Wij willen de kinderen echter meer meegeven dan alleen een cognitief aanbod. De motorische en creatieve ontwikkeling krijgen dan ook de nodige aandacht. In een mooie stad als Leiden liggen de kansen voor het oprapen. Regelmatig brengen we dan ook een bezoek aan culturele activiteiten, musea, worden sportclinics georganiseerd en natuur- en techniekprojecten bezocht. Een breed aanbod voor een brede ontwikkeling, dus.

 

We bieden de kinderen op de Lucas van Leyden een duidelijke structuur, maar doen tegelijkertijd een beroep op de zelfstandigheid van de kinderen. Stapje voor stapje krijgen de kinderen meer verantwoordelijkheid. Het goed zorgen voor jezelf, voor anderen en de omgeving vinden we belangrijk.

 

bouwen aan een visieDit alles gebeurt in een veilige omgeving. Een kind dat zich goed voelt, ontwikkelt zich het best. Een kind dat zich goed voelt, wil ook goed voor een ander zorgen en dat zorgt voor een prettige speel- en werkomgeving voor iedereen. Wij leren de kinderen van jongs af aan een open, leergierige en hulpvaardige houding aan. Er is veel aandacht voor sociale vaardigheden. Daarmee kan iedereen de vele uitdagingen aan die op zijn pad komen.

 

 c&a&r

 

De drie basisbehoeften van kinderen spelen hierin altijd een belangrijke rol: competentie, autonomie en relatie. Een kind moet denken en voelen “ik kan het” (competentie), “ik kan het zelf” (autonomie) en “ik hoor erbij” (relatie). Een kind dat op deze drie fronten goed in zijn vel zit, zal de grootste kans hebben om zich optimaal te ontwikkelen. Daar werken we dus met zijn allen hard aan.

 

De Lucas van Leyden: een kleurrijk palet voor de toekomst.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren