Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Ontwikkelingsvoorsprong

Als kinderen een duidelijke ontwikkelingsvoorsprong hebben, vraagt dat ook extra inzet van de school.zaklopen tijdens de sportdag

 

In de meeste methodes die we gebruiken zit al een aanpak op drie niveaus verwerkt. Dat betekent dat kinderen die wat meer moeite hebben met de stof of juist de kinderen de stof erg snel oppakken al op het juiste niveau worden aangesproken.

 

Voor de kinderen met een grote ontwikkelings-voorsprong hebben wij de beschikking over Levelwerk. Levelwerk biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.

 

Per kind wordt per vakgebied en per periode bekeken of het met Levelwerk aan de slag kan.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren