Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Ontwikkelingsachterstand

Wij zijn een VVE-light school. VVE staat voor Voor- en vroegschoolse educatie. VVE is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom in het basisonderwijs, waardoor ze grote kans lopen om achterop te raken. De kinderen kunnen op een speelse manier hun achterstand inhalen of de achterstand kan voorkomen worden.

 

De Lucas van Leyden is een VVE-light school. Dat betekent dat wij werden gefaciliteerd om een lichte vorm van VVE te kunnen toepassen. In de praktijk kunnen we dat terugzien, doordat we op beide locaties een speciaal opgeleide tutor hebben, die allerlei activiteiten onderneemt met kleine groepjes kinderen. Deze kinderen krijgen zo extra aandacht voor de verschillende aspecten in hun ontwikkeling, waaronder taal en sociale competenties. Voor schooljaar 2019-2020 is dit nog mogelijk vanuit onze eigen middelen.

 

Uiteraard wordt ook door de groepsleerkrachten al vanaf de kleuters veel aandacht besteed aan de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. De leerkracht organiseert zijn onderwijs zo, dat hij hiervoor letterlijk en figuurlijk ruimte creëert.   

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren