Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Ondersteunende houding

aardbeien zijn gezondZorg voor begeleiding bij de groei naar verantwoordelijkheid. Natuurlijk gaat dat stapje voor stapje. Kinderen moeten leren verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag, hun (huis-)werk en hun spullen. Zij hebben van ouders nodig dat zij hen hierin begeleiden. Dat betekent ondersteunen en loslaten tegelijk. Leer de kinderen na te denken over hun keuzes. Een ondersteunende houding van ouders is onontbeerlijk voor het welslagen van een kind op school en zijn totale ontwikkeling. Op de volgende manieren kunt u hieraan inhoud geven:

  • Zorg voor structuur thuis. Schep duidelijkheid en voorspelbaarheid voor de kinderen en stel grenzen. Daar hebben zij veel baat bij. Laat de kinderen op een vast tijdstip naar bed gaan en houd er rekening mee dat kinderen in de groei veel slaap nodig hebben. Een rustige slaap- en (huis-)werkomgeving horen hier ook bij.
  • Zorg voor begeleiding bij de groei naar verantwoordelijkheid. Natuurlijk gaat dat stapje voor stapje. Kinderen moeten leren verantwoordelijk te zijn voor hun gedrag, hun (huis-)werk en hun spullen. Zij hebben van ouders nodig dat zij hen hierin begeleiden. Dat betekent ondersteunen en loslaten tegelijk. Leer de kinderen na te denken over hun keuzes.
  • Een gezond lichaam zorgt voor een gezonde geest. Voldoende slaap, gezond eten en drinken en voldoende bewegen horen daarbij. Juist voor kinderen in de groei zijn deze zaken essentieel. Kinderen hebben veel energie en verbruiken veel energie. Goede gewoonten worden al vroeg aangeleerd.
  • Straal een gezamenlijke lijn met de school uit. De manier waarop u met uw kind praat over school, heeft zijn weerslag op de houding van uw kind naar school en de leerkrachten. Als u een vraag heeft over een keuze die we hebben gemaakt, kunt u altijd die vraag bij ons neerleggen. Zo kunnen eventuele misverstanden uit de wereld worden geholpen.
  • U bent een zeer belangrijk rolmodel voor uw kind. Uw houding t.o.v. (voor-)lezen en leren in zijn algemeenheid, huiswerk maken, plannen, erop uitgaan om dingen te beleven en ontdekken, bezoek aan bijvoorbeeld musea en de kinderboerderij, praten over school, vrienden en vriendinnen, het omgaan met problemen, discipline, respect voor anderen en andermans spullen en ondernemingszin is cruciaal en kan niet onderschat worden. Wees u daarvan bewust en gebruik het op een krachtige, positieve manier.      

Als u over een van deze zaken meer wilt weten of meer praktische handvatten wilt krijgen, willen wij u natuurlijk graag te woord staan.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren