Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Medezeggenschapsraad

In de Medezeggenschapsraad (MR) zit een afvaardiging van ouders en personeel. In ons geval ook nog eens een redelijke verdeling tussen de locatie Steeg en Vliet.leren lezen

De MR kan invloed uitoefenen op het beleid van de school. Vaak gaat het over formele stukken zoals de begroting, het schoolplan en de formatie, maar er kunnen ook heel praktische zaken besproken worden. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR informatierecht, adviesrecht of instemmingsrecht. Meer over de rechten van de MR kunt u vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

 

Bij de MR-vergaderingen is de directeur van de school aanwezig (als vertegenwoordiger namens de bestuurder) om stukken toe te lichten en vragen te beantwoorden.

De verslagen van de MR-vergaderingen zijn in te zien voor alle ouders en alle medewerkers en staan op Schoudercom onder documenten. De MR zorgt voor een kort berichtje aan alle ouders na elke vergadering, vaak via de om-de-week-brief.

Heeft u vragen over de MR, over het beleid van de school of wilt u een keer een MR vergadering bijwonen? Dat kan.U kunt terecht bij de MR via Schoudercom of via het eigen mailadres van de MR: mr@lucasvanleyden.nl.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren