Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Logopedie

Op het CJG is een logopedisch spreekuur voor kinderen van 0-4 jaar. De preventieve logopedie voor basisschoolkinderen vindt plaats op de  basisschool zelf. In uw gemeente wordt de preventieve logopedie uitgevoerd door logopedisten van OnderwijsAdvies.

 

Wat doet de logopedist op de basisschool?

Logopedie houdt zich bezig met het verbeteren van het spreken en alles wat daarmee samenhangt: de taal, de uitspraak, verkeerde mondgewoonten en de stem. Het is belangrijk dat problemen zo vroeg mogelijk worden ontdekt en verholpen.

 

Alle kinderen worden rond hun vijfde verjaardag gescreend of geobserveerd op school. Kinderen uit de overige groepen kunnen op verzoek onderzocht worden. U krijgt daarna altijd schriftelijk bericht van de resultaten. De gegevens worden met de leerkracht en/of de jeugdarts besproken.

 

Eventuele bevindingen en mogelijke vervolgacties zoals advisering, nader onderzoek, verwijzing naar een logopediepraktijk of kortdurende begeleiding, worden met u besproken.

 

De logopedist geeft op verzoek ook voorlichting op school voor ouders of tijdens klassenlessen.

 

De afdeling logopedie is te bereiken via 071-5164700 of via www.onderwijsadvies.nl.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren