Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Lezen

Onder taal verstaan we ook het leesonderwijs. Bij de kleuters worden de kinderen al geënthousiasmeerd voorvoor de kinderen in het groot het leesonderwijs: voorbereidend lezen. Er wordt toegewerkt naar het moment dat de kinderen klaar zijn voor het leesonderwijs in groep 3. Een hele stap. Bij de kleuters worden daarom al veel deelvaardigheden geoefend en aangeleerd. In groep 3 is het leren lezen een zeer belangrijk vak. In eerste instantie ligt de nadruk vooral op het technisch lezen: het verklanken van de letters. De letters worden een voor een aangeboden en de kinderen doen allerlei oefeningen met de nieuwe letter. In de loop van groep 3 ligt de nadruk op het automatiseren: steeds sneller, met minder bewust nadenken. Leren lezen noemen we ook wel aanvankelijk lezen.

 

Parallel hieraan gaat ook het begrijpend lezen snel een rol spelen. Een kind moet niet alleen kunnen verklanken wat er staat, maar ook begrijpen wat wordt geschreven.

 

De basis die in groep 3 is gelegd, wordt in de groepen erna steeds verder uitgebreid. Het begrijpend lezen wint terrein t.o.v. het technisch lezen, al krijgen de kinderen ook dan nog echt leesles: het voortgezet technisch lezen. Het onderwijs in technisch lezen stopt als een kind alle AVI-niveaus heeft doorlopen. Dat verschilt dus per kind. Doordat we oudere en jongere kinderen aan elkaar koppelen (het zogenaamde tutorlezen) wordt de hoeveelheid een-op-een-tijd van het leesonderwijs sterk vergroot en de sociale verbanden versterkt.

  

Onderwijs in begrijpend lezen wordt tot en met groep 8 gegeven. We gebruiken hiervoor de lessen in de methode Taal op maat Taal, maar ook de methode Nieuwsbegrip. Nieuwsbegrip levert iedere week een actuele tekst die relevant is voor kinderen, waardoor de betrokkenheid groot is.

 

tutor lezen

 

Eenmaal in de zes weken brengen we een bezoek aan de bibliotheek. De kinderen en leerkrachten kunnen dan een aantal boeken lenen, zowel echte leesboeken als informatieboeken. Deze kunnen op school worden gelezen en eventueel worden gebruikt voor boekbesprekingen en werkstukken.

 

We kunnen niet voldoende benadrukken hoe belangrijk de bovenstaande zaken zijn: alle aspecten van de taalontwikkeling van kinderen zijn belangrijk om ook op andere gebieden succesvol te zijn. Daar waar u thuis een steentje kunt bijdragen, helpt dat de ontwikkeling op school.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren