Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Leerlingen nauwlettend volgen

De ontwikkeling van de kinderen op alle gebieden wordt nauwlettend gevolgd.

 

Dat begint al bij de kleuters en loopt natuurlijk door tot en met het einde van groep 8. De toetsen zijn daarbij belangrijk, maar ook de observaties van de leerkrachten. Zij zien immers de kinderen de hele dag aan het spelen, werken, samenwerken. Zij zien zaken als de leer- en werkhouding, de concentratie, de aanpak en de voorkeuren van de kinderen.

 

Van groep 2 naar groep 3.

 

Na ongeveer twee jaar kleuteronderwijs kan een kind in groep 3 geplaatst worden. Dat gebeurt doorgaans na de zomervakantie, tegelijk met alle andere kinderen die eraan toe zijn. Een kind moet dan voldoen aan de voorwaarden om te leren lezen en rekenen. We stellen ons daarbij de volgende vragen:

  • Hoe is de cognitieve ontwikkeling van het kind?
  • Heeft het kind de goede leer- en werkhouding?
  • Hoe is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind?

Al deze zaken hebben namelijk invloed op de kans van succes in groep 3.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren