Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Jeugdgezondheidszorg

hulp met knutselenOnze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, assistenten, logopedisten en andere professionals zetten zich in voor alle kinderen van 0 tot 19 jaar. Zij werken nauw samen met de scholen en andere instanties.

Jeugdgezondheidszorg wordt u aangeboden door de GGD Hollands Midden.

 

Wat doet JGZ op de basisschool?

Op vaste momenten volgen wij de groei en ontwikkeling van alle kinderen. Tijdens de basisschoolperiode nodigen wij alle kinderen uit als ze in groep 2 en 7 zitten.

 

Natuurlijk kunt u naast de vaste momenten altijd contact met ons opnemen als u vragen of  zorgen heeft over de gezondheid, ontwikkeling of opvoeding van uw kind.  Op verschillende manieren kunnen wij op uw vraag ingaan. Bijvoorbeeld door een advies, een gesprek (volgens Triple P methode), een themabijeenkomst, een cursus etc.

 

Zijn er zorgen over uw kind dan besteden wij daar extra aandacht aan. Samen met de ouders en de school bespreken we wat nodig is om de zorgen aan te pakken. Zo nodig overlegt de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige met de huisarts, specialist en andere instanties.

 

Een gezond schoolleven is belangrijk. Daarom geven wij adviezen over veiligheid, hygiëne, infectieziekten, omgaan met elkaar, pesten, voeding en beweging en dergelijke. Wij steunen de school bij het uitvoeren van gezondheidsprojecten.

 

De Jeugdgezondheidszorg is ook telefonisch te bereiken via 088 – 308 33 42.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...