Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

ICT

ICT neemt in ons onderwijs een belangrijke plaats in. De maatschappij van nu vraagt van onze leerlingen ICT-kennis en -vaardigheden, daarom leren we onze leerlingen planmatig om te gaan met ICT-middelen. De leraren gebruiken ICT doelmatig in hun lessen en zorgen ervoor dat de leerlingen werken met iPads en Chromebooks en de bijbehorende verschillende programma’s. De Lucas van Leyden geeft blended onderwijs. ‘Blended learning’ is een mix van verschillende manieren van leren. Een mix van didactische strategieën en verwerken, ongeacht het gebruik van technologie.  

 

Momenteel zijn de ICT coördinatoren op bestuursniveau bezig om een nieuw ICT beleidsplan te schrijven gericht op het strategisch beleidsplan 2020-2024 van PROO Leiden-Leiderdorp. Het nieuwe ICT beleidsplan zal vervolgens worden afgestemd op de visie en missie van de school.

 

Het onderwijs op afstand heeft voor een stroomversnelling gezorgd in de ontwikkeling van het team en de leerlingen op ICT gebied. De school beschikt over een digitale leeromgeving waarvanuit op school, maar ook indien nodig vanuit huis kan worden geleerd, ingeoefend en lesgegeven. De Lucas van Leyden maakt hiervoor gebruik van Google Classroom, Google Meet en Basispoort. Daarnaast zijn er andere digitale omgevingen die leerkrachten zelf kunnen inzetten afhankelijk van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren