Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Groep 3 t/m 8

Vanaf groep 3 wordt per ontwikkelingsgebied met een aparte methode gewerkt.

 

In deze tabel kunt u zien welke methodes wij gebruiken en in een aantal gevallen ook welke specifieke activiteiten aan deze ontwikkelgebieden gekoppeld zijn.

 

 ontwikkelingsgebied  deelgebied

methode(s) en

lessen/activiteiten 

rekenen en wiskunde  rekenen

Reken Zeker

Rekentijgers

Speurwerk 

 taal

mondelinge taalvaardigheid,

stellen, taalbeschouwing 

Taal op maat Taal
  spelling Taal op maat Spelling
 

woordenschatonderwijs

Posterproject van de CED
 

technisch lezen, aanvankelijk lezen

Veilig Leren Lezen
 

technisch lezen, voortgezet lezen

Lekker Lezen

tutor lezen

 

begrijpend lezen

Nieuwsbegrip

 

studerend lezen

Nieuwsbegrip

Blits

 

Engels

Take it easy
wereldoriëntatie

aardrijkskunde

Geobas
  geschiedenis Speurtocht
  natuur en techniek

Blokboeken

activiteiten NME

Technolab

techniektorens

Argus Clou

  verkeer

Op Voeten en Fietsen

Jeugdverkeerskrant

creatief tekenen, knutselen, handvaatdigheid

Uit de kunst 

  muziek, zingen ZangExpress
motorisch

schrijven (fijne motoriek)

Pennenstreken
 

lichamelijke opvoeding (grove motoriek)

twee gymlessen per week (vakleerkracht en eigen leerkracht)

clinics

Lekker Fit!

sociaal emotioneel,

maatschappelijk

bevordering gezond gedrag

Goed Gedaan

Lentekriebels

Mediawijsheid

KiVa

sociogram

 

sociale redzaamheid

Goed gedaan

 

burgerschapskunde

acties voor goede doelen

levensbeschouwing  

lessen door HVO/GVO

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren