Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

GMR

Een ouder van onze school vertegenwoordigt de Lucas van Leyden in de GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In de GMR zijn alle scholen van PROOLeiden vertegenwoordigd en wordt op bovenschools niveau gesproken over beleidszaken die de scholen aangaan.  

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...