Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

GMR

Onze school wordt in schooljaar 2019-2020 door Hanneke Fritz vertegenwoordigd in de GMR: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
In de GMR zijn alle scholen van PROO Leiden vertegenwoordigd, door een ouder of een leerkracht, en wordt op bovenschools niveau gesproken over beleidszaken die alle scholen aangaan. Terugkerende thema's zijn personeelsbeleid, huisvestingsbeleid en begrotingszaken.
Tijdens de MR-vergaderingen worden de zaken vanuit de GMR besproken.  
 
Zie voor meer informatie en alle verslagen de website van PROO Leiden: https://www.prooleiden.nl/Medezeggenschap

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren