Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Financiën

Onderwijs wordt in Nederland betaald door de overheid en is dus gratis. Voor enkele zaken op school vragen wij uw financiële bijdrage, zodat wij dat voor uw kind kunnen blijven organiseren.

 

Het zijn drie bijdragen per jaar. De hoogte ervan wordt jaarlijks vastgesteld door de MR. Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u hierover bericht en wordt uitgelegd hoe u kunt betalen. 

 

Drie bijdragen  

  toelichting bedrag per kind voor schooljaar 2016-2017
bijdrage voor het continurooster  uw kind blijft de hele dag bij ons op school (contnurooster). In de lunchpauze wordt toezicht gehouden door een professionele organisatie, die wij daarvoor hebben ingehuurd. Wij vragen u een deel van de kosten die wij hiervoor moeten maken te betalen. € 70,00
bijdrage schoolkamp en/of schoolreisje Hiervan wordt onder andere het schoolreisje (groepen 1 t/m 7) en het schoolkamp betaald (groep 8). Aangezien het schoolkamp duurder is dan het schoolreisje, is het bedrag voor de kinderen in groep 8 hoger.

groep 1 t/m 7

€ 36,00

groep 8

€ 115,00

vrijwillige ouderbijdrage Deze bijdrage is bestemd om een aantal extra uitgaven te kunnen bekostigen, zoals het 3-oktoberfeest, de sinterklaascadeautjes, het kerstdiner en het museumbezoek. Wij hebben deze bijdrage dan ook hard nodig.

€ 35,00

 

 

Betalingsregeling 

Als u uw bijdragen niet in een keer kunt betalen, kunt u met de penningmeester van de Medezeggenschapsraad (MR) een betalingsregeling afspreken. De MR is te bereiken via Schoudercom of via mr@lucasvanleyden.nl.

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...