Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

ESIS

de werkplekken in de hal

Wij werken met het Leerlingvolgsysteem (LVS) Esis. De ontwikkeling van alle kinderen wordt hierin gevolgd van groep 1 tot en met groep 8. Iedere Citotoets wordt geregistreerd. Na iedere toets kan goed worden bekeken hoe de ontwikkeling van de kinderen is. Dat kan worden bekeken op groepsniveau en per kind.

 

Als een kind langer op de Lucas zit, wordt het beeld van de ontwikkeling van een kind steeds duidelijker.

 

 

Naast de Cito-toetsen nemen we ook methodegebonden toetsen af, zoals ook elders beschreven. Bovendien kijken we erg goed naar de leer- en werkhouding van kinderen, de werkverzorging e.d. Dit totaalbeeld van een kind geeft inzicht in zijn mogelijkheden in de diverse ontwikkelingsgebieden en geven u, uw kind en ons inzicht in de sterke en minder sterke punten.

 

In Esis houden wij ook de belangrijke contacten bij. Aantekeningen over oudergesprekken, zoals rapportgesprekken, onderzoeksgegevens, contacten met externe instanties en leerlingbesprekingen.

 

Alle registraties en officiële stukken bij elkaar vormen het leerlingdossier.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren