Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Omgaan met verschillen

Het mooie aan onze samenleving is dat iedereen anders is. Iedereen heeft eigen kwaliteiten, eigen dromen en uitdagingen. Dat manifesteert zich al bij jonge kinderen. Bij de kleuters zien wij al dat alle kinderen verschillend zijn en daar moeten wij zo goed mogelijk op inspelen. Ieder kind heeft dus iets anders nodig van school, van de leerkrachten. Met een populatie die zo divers is als de onze, zit het omgaan met deze verschillen in ons bloed.

 

Wij kunnen niet alles, maar er is veel mogelijk. Wij kijken naar wat een kind nodig heeft om tot optimale ontwikkeling te komen. Hoe kunnen we dat organiseren? Hoe kunnen we de ouders hierbij betrekken en het kind zelf? Wat vraagt dat van wie? Dat kan een behoorlijke puzzel zijn, die niet altijd eenvoudig is op te lossen.

 

Werken in drie niveaus

 

 instructie

verwerking
verlengde instructie extra uitleg, extra begeleiding beperken tot minimale hoeveelheid, versterken basiskennis- en vaardigheden

basisinstructie

reguliere hoeveelheid instructie, gemiddelde aansturing reguliere hoeveelheid verwerkingsstof
verkorte instructie minimale uitleg over reguliere stof, uitleg waar nodig over verdiepingsstof compacten, tijd voor extra opdrachten (verdiepen en verbreden)

 

Wij geven bij de meeste vakken les op drie niveaus. Dat betekent dat we op drie niveaus instructie geven en dat de kinderen op drie niveaus met de verwerking van de aangeboden stof aan de slag gaan. Per vak (of zelfs onderdeel van een vak) wordt gekeken welke hoeveelheid instructie een kind nodig heeft en welke verwerkingsstof het beste aansluit bij het kind.

 skiloop op de sportdag

Basisinstructie

De meeste kinderen kunnen met een basishoeveelheid instructie prima uit de voeten. Zij hebben voldoende aan de uitleg van de leerkracht en kunnen vervolgens zelfstandig of met beperkte aansturing aan de slag met de verwerkingsopdracht.

 

Verlengde instructie

Er zijn ook kinderen voor wie de basisinstructie niet voldoende is. Zij hebben extra (verlengde) instructie nodig, extra begeleiding van de leerkracht. Na de reguliere instructie zal de leerkracht met deze kinderen in een klein groepje deze begeleiding verzorgen. De nadruk ligt op het versterken van de basiskennis en –vaardigheden. Het kan ook zijn dat de leerkracht deze kinderen op een ander moment ook nog extra begeleiding geeft of dat deze kinderen door een andere leerkracht of tutor worden geholpen met bepaalde stof. Dit gebeurt planmatig, zodat we kunnen zien of de aanpak het gewenste effect heeft.

 

Verkorte instructiewerkplek op de gang

Natuurlijk zijn er ook kinderen die met een (zeer) beperkte hoeveelheid instructie in staat zijn zich de kennis of vaardigheden eigen te maken. Voor hen passen we, daar waar mogelijk, zowel de hoeveelheid instructie als de hoeveelheid verwerkingsstof aan. Dat noemen we “compacten”. De tijd die zij overhouden, kunnen zij gebruiken voor extra uitdagende opdrachten. Zowel verdiepend, als verbredend. Op deze manier worden ook zij op niveau uitgedaagd en zullen zij zich niet snel vervelen.

 

Vaak zit in een gebruikte methode al ruimte om te differentiëren op drie niveaus, maar we gebruiken ook extra materialen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen.

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren