Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2020-2021

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet. Voor het schooljaar 2020-2021 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 

sportiefVisie en missie

In het schooljaar 2020/2021 ontwikkelen wij een in dialoog met elkaar een nieuwe visie en missie voor de komende jaren. 


Lerende organisatie

De school staat voor met en van elkaar leren, professionaliseren en talentontwikkeling. Wij gaan het aankomend jaar met het team een structuur creëren die positieve doelgerichte interactie tussen leerkrachten ondersteund. Daarnaast gaan wij het aankomend jaar een heldere kwaliteitszorgstructuur creëren die zowel individuele als collectieve leerprocessen ondersteunt. 


Didactisch handelen 

Wij staan voor passend onderwijs voor alle leerlingen. Dit betekent dat de leerkracht het didactisch handelen afstemt op de verschillende onderwijsbehoeftes van de leerlingen in de groep. Het aankomend jaar ontwikkelen we met elkaar een op onderzoek gebaseerd en eenduidige visie op het didactisch en pedagogisch handelen. Dit vertalen we naar concrete doelen en zichtbaar gedrag. 


Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

Wij staan voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen. Het aankomend jaar gaan wij een visie ontwikkelen op onderwijsaanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Dit vertalen wij naar concrete doelen die bijdragen aan een passend onderwijsaanbod voor deze doelgroep.

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren