Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Doelen voor 2019-2020

De samenleving staat niet stil en ook het onderwijs is altijd in beweging. De school blijft zich dan ook altijd ontwikkelen. Wij stellen iedere vier jaar een schoolplan op, waarin de doelen voor de komende jaren uiteen worden gezet. Voor het schooljaar 2019-2020 staan de volgende hoofdpunten op het programma:

 • Communiceren en ontmoeten

  Ook dit schooljaar hebben wij extra aandacht voor deze pijler.  Met name het organiseren vansportief werkvormen in het kader van de implementatie van ons coöperatief leren zal centraal staan. Dit schooljaar wordt in overleg met het leerteam het coöperatief leren verder vorm gegeven.
 • Invoering KiVa
  "Samen maken wij er een fijne school van". KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligeheid en het pedagogisch klimaat op school versterkt.
 • Borging van het Engels
  Het leerteam Engels draagt er zorg voor dat het Engels onderwijs, zoals dat twee jaar geleden vorm is gegeven, te borgen. Hierdoor kunnen wij vanaf groep 1 t/m 8 verantwoord Engels geven.
 • Aandacht voor het taalonderwijs
  Voor komend schooljaar worden er vanuit het taalonderwijs woordenschatonderwijs en begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) centraal gesteld. Op school wordt rond woordenschatonderwijs en begrijpendlezen één leerteam gevormd, die eigenaar van dit domein wordt. Voor wat betreft het woordenschatonderwijs zijn vorig schooljaar de posters van het CED ingevoerd en dit schooljaar zal er aandacht besteed worden aan de borging..
 • Verdere implementatie van tablets en chromebooks
  Op beide locaties wordt er verder gewerkt met chromebooks en tablets. De ICT-werkgroep heeft ook dit jaar verschillende instructiemomenten ingepland, zodat het gebruik zo efficiënt mogelijk kan zijn. Om dit te kunnen realiseren is er vanuit de werkdrukmiddelen een dag ICT-begeleiding vastgesteld

 

Over veel van deze onderwerpen kunt u ook op andere plaatsen in onze schoolgids informatie vinden.

 

kleuters aandachtig aan het werk

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren