Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

directie

De directie van de Lucas van Leyden bestaat uit

 

·         Gert-Jan de Zwart, directeur

·         Mireille Rozeboom, locatieleider Steeg

·         Maarten Meijers, locatieleider Vliet

 

De directeur is eindverantwoordelijk voor alles wat op school gebeurt. Hij is de schakel tussen het bestuur en de school, vertegenwoordigt de school bij externe instanties en verzorgt de beleidsstukken.

 

De locatieleiders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de locatie. Zij verzorgen de rondleidingen voor geïnteresseerde ouders, zijn het aanspreekpunt voor organisatorische en onderwijsinhoudelijke vragen (voor zover deze niet met de leerkracht besproken kunnen worden) en verzorgen de dagelijkse aansturing op de school,

 

De directie is samen verantwoordelijk voor alle medewerkers, de ontwikkeling en het welzijn van de kinderen, beleidskeuzes en de communicatie.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...