Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Centrum voor Jeugd en Gezin

een echt optredenWat is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)?

 

Ouders, verzorgers, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. We denken met jullie mee en bieden waar nodig ondersteuning.

In het CJG werken verschillende professionals samen, zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, jeugd- en gezinswerkers en pedagogen. Iedere medewerker heeft eigen specifieke deskundigheid ter ondersteuning van u en uw kinderen. Ook professionals of andere betrokkenen zijn uiteraard van harte welkom met hun vragen.

 

De basisschool en het CJG

De medewerkers in het CJG werken op verschillende manieren samen met de school. Elke school heeft vaste contactpersonen vanuit de Jeugdgezondheidszorg en de Jeugd- en Gezinsteams. Beiden maken onderdeel uit van het CJG.

De Jeugdgezondheidszorg nodigt jaarlijks de kinderen uit groep 2 en 7 uit voor een onderzoek of screening. Naast onderzoek van o.a. gehoor, gezichtsvermogen , groei en motorische ontwikkeling wordt ook aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Verder kan er advies gegeven worden over bijvoorbeeld voeding, bedplassen, hoofdluis, gedragsproblemen, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. U kunt altijd contact opnemen voor advies of extra onderzoek.

Jeugd- en gezinswerkers van het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) houden op sommige scholen een spreekuur waar u terecht kunt met uw vragen. Het JGT kijkt samen met u wat nodig is en kan ook snel extra ondersteuning thuis bieden. Gezinnen krijgen dan hulp bij het zelf vinden van antwoorden op hun eigen vragen, met als uitgangspunt “wat lukt wel” en waar liggen mogelijkheden.. De gezonde ontwikkeling van kinderen staat voorop.

Daarnaast is het mogelijk voor ouders om deel te nemen aan een cursus of kunnen we een ouderavond organiseren over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig is. Ook is er op school overleg van een ondersteuningsteam, waar de CJG-medewerkers aan deelnemen.

 

CJG-medewerkers op uw basisschool

U kunt contact opnemen met de CJG-medewerkers op uw school via 088 – 254 23 84 of doe bij school navraag over het spreekuur.

Voor direct contact met de Jeugdgezondheidszorg bel:. 088 – 308 3224

Voor direct contact met het Jeugd- en Gezinsteam bel;  088 – 254 2360

 

U bent ook welkom in het CJG

Ook buiten de school kunt u met uw vragen terecht bij het CJG. Tijdens het inloopspreekuur, telefonisch of via de website.

 

CJG Leiden

088 – 254 23 84

www.cjgleiden.nl

www.hoezitdat.info

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...