Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Bijzondere kanten

De Lucas van Leyden is één school in twee gebouwen: de locatie Vliet en de locatie Steeg. Daardoor is de hoeveelheid kinderen overzichtelijk en leren we elkaar goed kennen. Ook ontstaat er in beide locaties een rustig en stimulerend werkklimaat. In beide locaties zijn de groepen 1 tot en met 8 gehuisvest.

 

We spelen, leren en werken in twee gebouwen, maar het is één school. De Lucas van Leyden heeft één directie, één organisatie, één leerlijn. Op beide locaties wordt met dezelfde methodes en uitgangspunten gewerkt.

 

De Lucas van Leyden is een school waarin vooral goed en degelijk onderwijs wordt gegeven. Op het eerste oog een gewone school, maar wel een met bijzondere kanten.

 

Om enkele punten te noemen:

  • Een binnenstadsschool, die middenin de maatschappij staat, met inspirerende groene pleinen.
  • Een krachtig, hecht en ervaren team van leerkrachten.
  • De ouders, kinderen en het team vormen een afspiegeling van de maatschappij.
  • Modern onderwijs, waarin goed rekening wordt gehouden met de verschillen tussen kinderen, gericht op een brede ontwikkeling voor de toekomst.

Kennis en vaardigheden

Op de Lucas van Leyden is veel aandacht voor de cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Een goede basis is onontbeerlijk. We werken met duidelijke leerlijnen van groep 1 tot en met groep 8.

 

Om het kind een breed scala aan kansen mee te geven, kijken we verder. Wij vinden het heel belangrijk om kinderen ook op sociaal-emotioneel, creatief/cultureel en motorisch/sportief gebied een rijk aanbod te doen.

Juist de combinatie van al deze kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat een kind wereldwijs wordt, klaar voor de wereld van morgen.

 

Ieder kind telt

Ieder kind is bijzonder. Ieder kind mag er zijn. Ieder kind wil gezien worden. Op de Lucas van Leyden werken we hier iedere dag aan. Op dagelijkse basis wordt door de leerkrachten in de groepen goed gekeken naar wat de kinderen nodig hebben, zowel op cognitief als op pedagogisch gebied. Zij zijn in staat om goed te differentiëren. De verschillen tussen kinderen worden omarmd, waardoor zowel de kinderen die wat meer moeite hebben met de aangeboden stof als de kinderen die juist extra uitdaging nodig hebben aan hun trekken komen.  

 

We hebben diverse gespecialiseerde krachten op school die de leerkrachten en kinderen hierbij kunnen ondersteunen. Daar waar nodig, wordt het team geschoold, zodat we ons onderwijs blijven vernieuwen en verbeteren op basis van de laatste ontwikkelingen.  

 

Samen verantwoordelijk

De betrokkenheid is aan alle kanten voelbaar op de Lucas van Leyden. Het gaat om de wederzijdse betrokkenheid van ouders, kinderen en leerkrachten. We zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en ontwikkeling van uw kind en we zijn betrokken bij de maatschappelijke ontwikkelingen.

 

We streven daarin een laagdrempelige, open en directe communicatie na. Het digitale communicatieplatform Schoudercom is daarbij een handig hulpmiddel, maar uiteraard ook op persoonlijk niveau. We stemmen de wederzijdse verwachtingen al voorafgaand aan de wenperiode van de kinderen graag af.

 

De ouderbetrokkenheid is doorgaans groot en daar zijn we trots op.

 

Dansen in de gymzaal.

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren