Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Belangrijke contactgegevens en websites

In deze schoolgids worden diverse websites genoemd, die we hier voor uw gemak even op een rijtje zetten. Ook verzamelen we op deze plek de contactgegevens van de organisaties waarmee wij op de een of andere manier samenwerken.

 

 instantie of persoon gegevens
Bevoegd Gezag

Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden

Elisabethhof 21-23

2353 EW Leiderdorp

www.prooleiden.nl

mail@prooleiden.nl

CJG Jeugdgezondheidszorg

Caroline Schouten, jeugdarts 0-12 jaar

Saskia Dukker, jeugdverpleegkundige 0-12 jaar

Linda van der Gugten, assistente JGZ

cschouten@ggdhm.nl

sdukker@ggdhm.nl

lvandergugten@ggdhm.nl

088-2542384

CJG Maatschappelijk Werk

Carolien Bonthuis, schoolmaatschappelijk werker

www.kwadraad.nl

088-9004000

CJG opvoedcursussen www.cjgcursus.nl
CJG opvoeden en opgroeien

www.zuidhollandnoord.nl

www.hoezitdat.info (voor jongeren)

CJG opvoedingsbureau en advies

cjgopvoedbureau@ggdhm.nl

opvoedadviespunt@kwadraad.nl

Landelijke Klachtencommissie onderwijs, onderdeel van de stichting onderwijsgeschillen

Postbus 85191

3508 AD Utrecht

030-2809590

info@onderwijsgeschillen.nl

www.onderwijsgeschillen.nl

Lucas van Leyden, administratie (ook voor Schoudercom) administratie@lucasvanleyden.nl
Lucas van Leyden, algemene informatie (ook voor aanmelding nieuwe leerlingen) info@lucasvanleyden.nl
Lucas van Leyden, vertrouwenspersoon

Dorien Dieben, 071-5121675, do.dieben@lucasvanleyden.nl

Lucas van Leyden, medezeggenschapsraad mr@lucasvanleyden.nl
OnderwijsAdvies, logopedie

www.onderwijsadvies.nl

071-5164700

Passend Onderwijs

www.pporegioleiden.nl

www.passendonderwijs.nl

www.poraad.nl

www.steunpuntpassendonderwijs.nl

Regionaal Bureau Leerplicht www.rbl-zhn.nl
TSO, Boter, Kaas & Overblijf

www.boterkaasenoverblijf.nl

071-5161209

0651-192691 (Wanda de Ruiter)

Vertrouwensinspecteur 0900-1113111

Externe vertrouwenspersonen

Via GGD Hollands Midden

088-3083342

externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

 

Naschoolse Opvang: Smallsteps

Locatie De Kever, 071-5121538

Locatie Het Konijn, 071-5124994

Locatie Pollewop, 071-5231605

Naschoolse Opvang: Teddykids

06-14663033

Naschoolse Opvang: Kindergarden 020-4235422
Naschoolse Opvang: Kinderhaven Locatie De Watergeuzen, 071-7600056
Naschoolse Opvang: Floreo Kids Locatie Pimmetje, 071 760 15 01

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren