Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Stap 2 Aanmelding

Als u heeft besloten dat u uw kind graag onderwijs op de Lucas van Leyden wilt laten volgen, neemt u de volgende stap: het aanmelden.  Dit gebeurt door het invullen en inleveren van een volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Een ieder met ouderlijk gezag dient het formulier te ondertekenen. Een aanmeldformulier wordt in behandeling genomen als uw kind drie jaar is geworden. U krijgt wel eerder een bevestiging van ontvangst.  Op het aanmeldformulier wordt, naast algemene gegevens, informatie gevraagd die belangrijk is voor het bepalen van de toelaatbaarheid van uw kind.  U geeft op het aanmeldformulier aan bij welke andere scholen uw kind is aangemeld of aangemeld zal worden, in volgorde van voorkeur. De school van eerste voorkeur mag de aanmelding als eerste in behandeling nemen. U kunt ook aangeven of u een voorkeur heeft voor de locatie Vliet of Steeg. Er zijn vijf opties (zie aanmeldformulier). 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren