Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Aanmelden

Welkom op de Lucas van Leyden!

 

Wij vinden het belangrijk dat u eerst met onze school kennismaakt door een rondleiding voordat u uw kind bij ons aanmeldt. Naast deze korte digitale rondleiding hebben wij een lijst gemaakt met veelgestelde vragen door geïnteresseerde ouders .

 

Met pijn in ons hart hebben we een jaar lang geen nieuwe ouders in de school mogen verwelkomen voor een rondleiding. Wij zijn dan ook heel blij om te kunnen mededelen dat we vanaf heden weer rondleidingen in de school verzorgen! Wij vragen u om uw handen te wassen, een mondkapje op te doen, 1.5 meter afstand te houden en niks aan te raken. Zo kunt u de sfeer proeven en maakt het hopelijk de basisschoolkeuze iets makkelijker.


Bent u ook zo nieuwsgierig naar hoe onze school er van binnen uitziet? Meld u onderstaand aan of mail gerust naar ons directielid Minke Reijst, m.reijst@lucasvanleyden.nl.

 

Wij werken volgens het 'protocol aanmelding primair onderwijs Leiden juni 2018'. Dit is de afspraak tussen besturen over de procedure van aanmelding, toelating en inschrijving in Leiden. Het protocol is gebaseerd op landelijke wetgeving.

 

Jongere zusjes en broertjes hebben voorrang bij plaatsing, mits zij voor de derde verjaardag zijn aangemeld. Het is fijn als jongere zusjes en broertjes direct na de geboorte worden aangemeld, zodat de school tijdig weet hoeveel plekken er nog vrij zijn voor nieuwe gezinnen.

 

Wanneer u heeft gekozen voor de Lucas van Leyden als basisschool voor uw kind, vul dan het Aanmeldformulier obs Lucas van Leyden - 2021 volledig en waarheidsgetrouw in. Een ieder met ouderlijk gezag dient het formulier te ondertekenen. Een aanmeldformulier wordt in behandeling genomen als uw kind drie jaar is geworden. U krijgt wel eerder een bevestiging van ontvangst.  Als u heeft besloten dat u uw kind graag onderwijs op de Lucas van Leyden wilt laten volgen, neemt u de volgende stap: het  aanmelden. Dit gebeurt door het invullen en inleveren van een volledig en waarheidsgetrouw ingevuld en ondertekend aanmeldformulier. Een ieder met ouderlijk gezag dient het formulier te ondertekenen. Een aanmeldformulier wordt in behandeling genomen als uw kind drie jaar is geworden. U kunt hiervoor het aanmeldformulier downloaden, invullen, ondertekenen en opsturen naar de administratie (administratie@lucasvanleyden.nl).

 

De school bepaalt of uw kind toelaatbaar is. Dat wil zeggen, of uw kind binnen de toelatingscriteria van de Lucas van Leyden past. Hierin worden de ondersteuningsbehoeften en het schoolondersteuningsprofiel meegenomen. Ook vinden wij het noodzakelijk dat u een rondleiding heeft gehad op school, zodat u een bewuste keuze maakt.  

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Ruth Koster, r.koster@lucasvanleyden.nl Hopelijk tot snel! We kijken er enorm naar uit u op OBS Lucas van Leyden te mogen verwelkomen!


Met vriendelijke groet,
 
Minke Reijst en Conny van Egmond
Adjunct-Directeur en directeur OBS Lucas van Leyden

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren