Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Kerndoelen en leerlijnen

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk zijn verplicht. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Daarnaast krijgen leerlingen niet-verplichte vakken.  

 

De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.

Vakken waarvoor kerndoelen gelden zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.een uitdagende puzzel

 

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen) 

Uiteraard wordt op de Lucas van Leyden gewerkt met de kerndoelen in het achterhoofd en worden onderwijskeuzes aan de kerndoelen getoetst.

 

Wat is een leerlijn?

Een leerlijn is een uitwerking van de algemene kerndoelen - zoals die door de overheid zijn vastgesteld - naar concrete doelen die omschrijven wat leerlingen moeten kennen en kunnen. De moderne methodes die wij gebruiken voldoen allemaal aan de kerndoelen en in deze methodes worden de leerlijnen al nauwkeurig beschreven.

 

Voor (deel-)vakgebieden en vaardigheden waarvoor wij geen methode gebruiken, bepalen wij zelf de leerlijnen. Zo vinden wij het belangrijk dat kinderen leren presenteren. Hier vindt een duidelijk opbouw plaats door de jaren heen: van het spontaan vertellen in een kring, via een dit-ben-ik-kring naar het houden van een volwaardige spreekbeurt inclusief een Powerpoint. Per schooljaar zijn daar afspraken over gemaakt, zodat de opbouw (leerlijn) duidelijk is.

  

Dit geldt ook voor zaken als boekbesprekingen, werkstukken, het omgaan met huiswerk en een weektaak. De hoeveelheid begeleiding die een kind daarbij krijgt is afhankelijk van de leeftijd en de individuele behoeften van het kind.  We werken uiteraard toe naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren