Ouderportaal
Lucas van Leyden
Openbare basisschool

Aanbod van vakken

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk zijn verplicht. Deze vakken zijn beschreven in kerndoelen. Daarnaast krijgen leerlingen niet-verplichte vakken.  

 

De kerndoelen geven richtlijnen en minimumeisen voor het onderwijs en het niveau van kennis en vaardigheden. Ze geven aan wat leerlingen aan het eind van hun schooltijd moeten weten en kunnen.

Vakken waarvoor kerndoelen gelden zijn wettelijk verplicht. Dit betekent dat alle kinderen deze vakken krijgen. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal.een uitdagende puzzel

 

De verplichte vakken op de basisschool zijn:

  • Nederlandse taal
  • Engelse taal
  • Rekenen en wiskunde
  • Oriëntatie op jezelf en de wereld (bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschapsvorming, verkeersles en staatsinrichting)
  • Kunstzinnige oriëntatie (bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid)
  • Bewegingsonderwijs (bijvoorbeeld gymlessen) 

Uiteraard wordt op de Lucas van Leyden gewerkt met de kerndoelen in het achterhoofd en worden onderwijskeuzes aan de kerndoelen getoetst.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren