Gezonde school

09-12-2021
OBS Lucas van Leyden is gezond!
OBS Lucas van Leyden heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laat wij zien dat de school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. OBS Lucas van Leyden is trots op dit behaalde resultaat!

Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen.

Bovendien heeft de school speciale aandacht voor het themacertificaat Sport & Bewegen. Hiervoor worden de volgende activiteiten ingezet
  1. Twee keer in de week gymles van een vakleerkracht gym
  2. Bewegend leren
  3. Fit & Vaardig
  4. Bewegingstussendoortjes in de klas
  5. Sport toernooien
  6. Sportactiviteiten na schooltijd
"Vanaf nu hangt op de gevel van onze school het logo Gezonde School. Zo kan iedereen op het schoolplein zien dat onze school een gezonde school is!"

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over de Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.
 
Gezellig!
Lekker glijden!
Een heerlijk dagje!
Een tweede leven!